تعداد مقالات: 129
4. بررسی اثر چرای دام برتغییرات ذخیره کربن در اندام‌های گیاهی گون پنبه‌ای (Astragalus gossypinus)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

مرضیه حسن نژاد؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان


11. سیستم های آگروفارستری راهکاری مناسب به منظور بهبود حاصل خیزی و حفاظت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-17

فاطمه جعفری میانایی؛ حمیدرضا عسگری؛ محسن حسینعلی زاده


12. مدل سازی روابط مکانی فراجمعیت با کاربرد نرم افزار اکوژنتیک

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-14

شیوا غریبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


15. بررسی تیپهای گیاهی و واحدهای اکولوژیک حوزه رودخانه سیمره در استانهای ایلام و لرستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-26

جعفر حسین زاده؛ محمدرضا جعفری؛ ماشاالله محمدپور


18. تنوع زیستی، فرمهای رویشی و کوریوتیپ گیاهان در معرض خطر حوزه آبخیز تهران

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 15-29

اردوان قربانی؛ امیرحسین کاویان پور؛ علی ستاریان؛ بهروز مللکپور


21. تولید پایدار انرژی در واحد‌های صنایع چوب و کارخانه‌های خمیرکاغذ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-36

روزبه اسدی خوانساری


25. فرا تحلیل مطالعات قرق مراتع در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-39