راهنمای نویسندگان

شرایط پذیرش و راهنمای جدید تهیه مقاله

بر اساس رویکرد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مبنی بر لزوم توجه به نظام­های رتبه بندی و علم سنجی رسمی، از این پس پیروی از شیوه نامه ذیل جهت نگارش و ارسال مقاله ضروری می باشد.

فایل های ارسالی برای مجله بایستی شامل سه فایل  جداگانه به شکل زیر باشد عدم رعایت در ارسال و یا عدم رعایت فرمت نگارش مقاله باعث خواهد شد که مقاله ارسالی، در الویت بررسی قرار نگیرد.

1- فایل اصلی مقاله بدون نام نویسندگان که بر اساس فرمت اشاره شده در زیر تهیه شده باشد (در روی فایل اصلی مقاله به هیج عنوان نام نویسندگان نبایستی باشد. از گذاشتن نام نویسنده بعنوان نام فایل جدا خودداری فرمایید)

2- فایل مشخصات نویسندگان به همراه مشخصات آنها از قبیل سمت، نام گروه  و دانشگاه مربوطه  ( مشخصات نویسندگان به هر دو زبان انگلیسی و فارسی باشد. ترتیب نویسندگان در فایل بایستی عینا با ترتیب نویسندگان در سامانه به هنگام ثبت نام مطابقت داشته باشد ). برگ مشخصات مقاله شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌(گان)، مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.

3- فایل تعهد نامه که به امضای تمامی نویسندگان رسیده شده باشد

 4- فایل نمودارها در محیط نرم افزار Excel (در صورت وجود)

مجله علمی – ترویجی  حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی مجله ای است با درجه علمی ترویجی که بصورت دو فصلنامه توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتشر می شود. هدف اصلی مجله انتشار یافته ها و رهیافت های ترویجی پژو هش ها و تحقیقات بنیادین و کاربردی در زمینه های حفاظت و بهره برداری اصولی از تمامی عرصه های مهم منابع طبیعی اعم از جنگل ها، مراتع، شیلات و دیگر منابع محیطی به پژوهشگران، دانشگاهیان، کارشناسان، مدیران اجرایی، برنامه ریزان و دست اندرکاران نظام تصمیم سازی مرتبط با منابع طبیعی کشور است.

مجله علمی – ترویجی رهیافت های ترویجی و کاربردی تحقیقات حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی را در قالب مقالات اصیل ترویجی، تحقیقی و مروری در زمینه های حفاظت و بهره برداری از تمامی عرصه های منابع طبیعی منتشر می نماید. مقاله‌ای برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلاً در هیچ نشریه‌ای منتشر و نیز برای چاپ به سایر نشریات ارائه نگردیده باشد.

مقالات ارسالی می‌توانند به زبان فارسی و یا انگلیسی (با شرایط خاص) باشد، ولی چکیده باید به هر دو زبان تهیه شود. در مقالاتی که دارای چند مؤلف هستند، ترتیب اسامی و حقوق مولفین بر عهده ارسال‌کننده مقاله خواهد بود. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده (گان) خواهد بود. نشریه در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است.

مقاله تحقیقی، مقاله‌ای است حاصل تحقیق و مستند به نتایج پژوهشهای انفرادی یا جمعی، مقاله مروری شامل ارزیابی و نقد نوشته‌هایی می‌باشد که در مجلات و کتب مختلف علمی در همان زمینه به چاپ رسیده است. در این نوع مقالات، نویسنده کارهای پژوهشی گذشته را جهت روشن شدن وضعیت فعلی مسئله، طرح و مورد بررسی قرار می‌دهد و بعد ارتباطات، تناقضها و محدودیتهای موجود را بیان نموده و سرانجام پیشنهادات خود را ارائه می‌نماید. نقد و بررسی مقالات قبلی چاپ شده در مجله، و مرور و بررسی کتابهای چاپ شده نیز پذیرفته می‌شود.

ساختار مقاله شامل عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روشها، نتایج و بحث، رهیافت ترویجی، منابع، چکیده انگلیسی و واژه‌های کلیدی به انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:

1) عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند. (جنبه ترویجی بودن را راعایت کرده باشد)

2) چکیده فارسی باید به صورت جدا و تفکیک شده شامل سابقه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها و نتیجه گیری باشد و تمام آن در یک صفحه A4 (حداقل 400 و حداکثر 600 کلمه با فاصله خطوط یک) با فونت B Lotus و سایز 11 باشد.

واژه‌های کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورد شود.

3) مقدمه (سابقه و هدف): مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه بطور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

4) مواد و روش‌ها: مواد و روشها شامل وسائل کار، طرح آماری، نحوه داده‌سازی و شیوه اجرای پژوهش باید مشخص و روش بیان شود. (در مقالات مروری و یا ترویجی فنی شامل توضیح مشخصات فنی می باشد) 

5) یافته‌ها (نتایج و بحث): نتایج و بحث شامل درج یافته‌های تحقیق، بحث مستدل (با مرجع) و نتیجه‌گیری خواهد بود. نتایج و بحث را می‌توان با هم یا جداگانه تدوین کرد. شکلها و جداول در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند، داده‌های جدول نباید به صورت منحنی یا نمودار (به‌استثنای نقشه) تکرار شوند.            

6) نتیجه گیری:   

7) رهیافت های ترویجی: رهیافت های ترویجی شامل یافته های تحقیق حاضر که قابلیت توصیه های ترویجی و رهیافت های ترویجی مبتنی بر تحقیق کارشناسی دارد. که بصورت یک بخش مجزا برای ارائه نتایج کاربردی و اشاعه و ترویج یافته های تحقیق به بخش اجرایی و کاربردی جامعه هدف بیان و تنظیم خواهد شد. تهیه بخش رهیافت های ترویجی بایستی طبق اصول نگارش منابع ترویجی باشد.

8) فهرست منابع: کل منابع به زبان انگلیسی و به‌ترتیب حروف الفبا نام‌خانوادگی نویسندگان و نام سازمان‌ها است. از ارجاع منابع با عنوان “بی‌نام” خودداری شود.

9) چکیده انگلیسی

نکته: چکیده حتما بایستی ازفرمت بالا پیروی کرده و بخش های آن بصورت تفکیک شده باشد یعنی ابتدا سابفه و هدف: توضیحات داده شده و سپس سر خط، مواد و روش ها: توضیحات ارایه شده و بقیه بخش ها نیز به این شکل عمل شود

 نکته : از آنجایی که به هنگام ارسال فایل ها ، نیازمند وارد کردن چکیده در سامانه مجله می باشد به دلیل مشکل نرم افزاری امکان واردن کردن بیش از 250 کلمه در آن نیست لذا جهت حل این مشکل تنها بخشی از چکیده را در سامانه مجله  کپی و جایگذاری نمایید

چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی و به صورت مبسوط (extended abstract) و در پایان مقاله بعد از منابع با فاصله خطوط یک لحاظ گردد و  شامل:

(Background and objectives; Materials and methods; Results; Conclusion) باشد (فرمت زیر).

Title: Times New Romans Font 12 Bold center)

Abstract

 Background and objectives:  Times New Roman (font size: 11)

Materials and methods:      Times New Roman (font size: 11)

Results:                                Times New Roman (font size: 11)

Conclusion:                                Times New Roman (font size: 11)   

Keywords:                              Times New Roman (font size: 11)

 

در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از موسسات و افراد زبر عنوان ”سپاسگزاری“ قبل از منابع آورده شود.

شیوه منبع نویسی:

منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

الف) کتاب تالیف شده در ایران:

1. Parsapajouh, D. 1994. Wood technology. TehranUniv. Press, 404p. (In Persian)

ب) کتاب به لاتین (رجوع به کل صفحه)

1. Holik, H. 2006. Handbook of paper and board. WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, Germany, 506p.

ج) کتاب به لاتین (صفحه‌های مورد استفاده)

1. Nyland, R.D. 1996. Silviculture, Concepts and applications. Mc Graw-Hill international edition, New York, Pp: 501-553.

12) برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده (گان) مجزا هستند (مانند مقاله در همایش‌ها)، این موارد شامل نام نویسنده‌ (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نویسنده‌ (گان) (ادیتورها) کتاب، نام کتاب، ناشر و محل انتشار است.

1. Yang, C. and Tao, V. 2005. Distributed geospatial information service. P 113-130, In: S. Rana and J. Sharma (eds), Frontiers of geographic information technology, Springer, London.

13) طرز نگارش منابع فارسی مقاله به انگلیسی باید شامل نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه کامل یا به اختصار، جلد (شماره) نشریه و شماره صفحات مقاله باشد. مثال:

1. Mohamadi, J. and Shataee, Sh. 2009. Sensitivity Evaluation of spectral vegetation indices using sensitivity functions for stand volume estimation. Gorgan, J. of Wood and Forest Science and Technology. 16: 2.101-120. (In Persian)

مقاله لاتین:

2. Pere, J., Siika-aho, M., and Viikari, L. 1995. Effects of purified Trichodermaressi cellulose on the fiber properties of kraft pulp. Tappi J. 78:6.71-78.

 14) اگر منبع نشریه چاپ شده با نام یک موسسه است، باید شامل نام موسسه، سال انتشار، عنوان نشریه و محل انتشار باشد. برای سایر موارد به آخرین شماره رجوع شود.

15) ارجاع به منابع در متن: 

الف: هنگامی که نام نویسندگان در متن آورده می شود لازم است نام‌خانوادگی نویسنده به صورت فارسی و سال انتشار منبع به میلادی نوشته شود و در انتهای جمله نیز شماره منبع قید گردد (مطابق نمونه زیر). اگر تعداد نویسندگان بیش از دو نفر باشد، به ذکر نام‌خانوادگی نویسنده اول و سپس “و همکاران (سال میلادی)” اکتفا شود.

"رتس و تورویک (2003) رابطه بخش‌های کشاورزی و صنعت در برخی کشورهای افریقایی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. آنها با بررسی تبعیض بین کشاورزی و صنعت نشان دادند که تبعیض علیه کشاورزی ممکن است نرخ رشد اقتصادی را کاهش دهد و مزیت‌های تکنولوژیکی صنعت را از بین ببرد (8)."

ب: هنگامی که نیازی به آوردن نام نویسندگان در متن نباشد تنها در انتهای جمله شماره منبع قید گردد (مطابق نمونه زیر).

"بخش خدمات، اثرات متقابل زیادی با دیگر بخش‌ها دارد به‌طوری‌که براساس مدل‌هایشبیه‌سازی شده سهم خالص بخش کشاورزی و صنعت در افزایش تولید ناخالص داخلی از طریق بخش خدمات به‌ترتیب درصد است (3)."

16) منابع فارسی ترجمه شده از زبان‌های خارجی باید با نام مترجم ارجاع گردد و بعد از عنوان کتاب، یا مقاله، واژه “ترجمه” داخل پرانتز درج می‌گردد. مثال:

1. Farabi, H. 2000. Manual on acute forest damage. GorganUniv. of Agricultural Sciences and Natural Resources Press. 140p. (Translated in Persian)

17) از به‌کاربردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر، آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره‌های بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ کلمه، به زیر‌نویس در همان صفحه ارجاع داده شود.

18) اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان، جانوران) در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند و نام مصنف برای اولین بار و در جلوی آن در داخل پرانتز نوشته شود.

19) عنوان و اطلاعات هر یک از شکل‌ها و جدول‌ها به دو صورت فارسی و انگلیسی نوشته شوند. عناوین جدول‌ها در بالا و عناوین شکل‌ها در زیر با فرمت وسط‌ چین نوشته شود. از کشیدن هر گونه خط عمودی در جدول خودداری شود. درجدول­ها و شکل­ها، واحدهای ویژگی­های مورد مطالعه درسیستم بین­المللی (SI) ودرداخل پرانتز و به انگلیسی نوشته شود مثل  (%)،(mm day-1) ،(mg L-1)  و (mg kg-1). از اعداد انگلیسی در محورهای افقی و عمودی در شکل‌ها استفاده شود. از به‌کار بردن عنوان‌هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آنها با عنوان “شکل” درج شوند.(مانند مثال زیر).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20) متن مقاله باید به صورت تک ستونی با فاصله خطوط 5/1 و با رعایت حاشیه 5/2 سانتی‌متر از لبه‌ها، تایپ شده باشد و حداکثر در 15 صفحه و با نیم سانتی متر تورفتگی در شروع پاراگراف ها باشد و از طریق پورتال نشریه ارسال شود. تایپ مقالات در نرم‌افزار  Word 2003 یا نسخه‌های بالاتر میکروسافت توصیه می‌شود.

لطفا جداول و تصاویر را نیز در متن مقاله بیاورید و نیاز به بارگذاری فایل مجزا نمی باشد. هرجدول یا شکل بلافاصله پس از ارجاع به آن در متن، آورده شود.

اندازه قلم بخش های مختلف مقاله به صورت زیر است:

چکیده فارسی و انگلیسی: B lotus  و Times New Romans با اندازه 11

متن مقاله: قلم B Lotus و با اندازه 12

عنوان مقاله: B Titr پررنگ (Bold) و با اندازه 12

عنوان های فرعی: B Mitra پررنگ (Bold ) و با اندازه 12

عنوان جدول­ها و شکل­ها: B lotus پررنگ (Bold) و با اندازه 10

کلمه­ها داخل جدول­ها و پاورقی: B lotus  و با اندازه 10

اعداد داخل جدول­ها:  Times New Romanو با اندازه 10

منابع: Times New Roman و با اندازه 11

21) ممکن است برای چاپ، شکل‌ها کوچکتر شوند، بنابراین نوشته‌ها و اعداد روی شکل‌ها باید درشت و کاملاَ خوانا باشد.

22) عکس‌ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

23) همه منابع مندرج در فهرست منابع قبلاً در مقدمه و مواد روشها به‌عنوان سابقه تحقیق با ذکر نتایج مرور شده باشد تا در بحث مستدل و نتیجه‌گیری، امکان استناد به آنها فراهم شود.

24) از بکاربردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر، آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره‌های بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ کلمه، به زیر‌نویس در همان صفحه ارجاع داده شود.

25) اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان، جانواران) در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند و نام مصنف برای اولین‌بار و در جلوی آن در داخل پرانتز نوشته شود.

23) مسئول مکاتبه هر مقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال به این دفتر مشخص گردد. لذا هرگونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه کننده است.

24) دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتماً به عمل آورند.

25) این مجله همچنین گزارش‌های کوتاه علمی و فنی که تاکنون چاپ نشده را پس از اعلام نظر داور تخصصی و تایید هیات تحریریه بعنوان Technical report و یادداشت‌های کوتاه علمی جهت چاپ پذیرش می‌نماید. این قبیل گزارش‌ها حداکثر در دو صفحه قابل چاپ خواهد بود(به‌همراه عنوان چکیده و منابع علمی).

26) گزارش‌های کوتاه علمی همانند یک مقاله کامل لازم است چکیده انگلیسی آن نیز تهیه شود.

27) فرم تعهد نامه نویسندگان باید قبل از ارسال مقاله به دفتر مجله تکمیل و به امضای تمامی نویسندگان مقاله رسانده شود. نمونه فرم تعهد نامه نویسندگان در ادامه درج گردیده است.

متن تعهدنامه

.بنام خدا

 سردبیر محترم مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی

باسلام،

احتراما، اینجانب (اینجانبان)  .........

نویسندگان مقاله با عنوان .............

صحت تمامی مطالب مندرج در این مقاله را تایید نموده و متعهد می­شویم که این مقاله حاصل فعالیت تحقیقاتی بنده (ما) بوده و تاکنون در هیچ مجله فارسی یا لاتینی به چاپ نرسیده است. همچنین نویسندگان مقاله متهد می­شوند که تا زمان اتمام کار داوری مقاله در مجله حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی، این مقاله را برای داوری و چاپ به مجله دیگری ارسال نکنند.  و اگر این مقاله از تز کارشناسی ارشد و یا دکتری استخراج شده باشد نام استاد راهنما و یا دانشجو  و استادان مشاور بعنوان نویسندگان مقاله ذکر شده است.

نام و نام خانوادگی نویسنده  (به ترتیب درج در مقاله)                                     امضاء و تاریخ

1.

2.

3.

4.