تهیه نقشه مطلوبیت زیستگاه پایکای افغانی (Ochotona rufescens) در پارک ملی گلستان با استفاده از سیستم اطلاعات مکانی (GIS)

نوع مقاله : علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

Habitat Suitability Mapping of Pika (Ochotona rufescens) in Golestan National Park Using Geographic Information System (GIS)