نقش واژگان تخصصی شبانی در حفاظت پایدار و بهره‌برداری مراتع

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.3350

عنوان مقاله [English]

Role of specialized pastoral vocabulary in the conservation and sustainable utilization of rangeland