عوامل عینی و ذهنی مؤثر بردرک ارزش زیبایی‌شناختی سیمای سرزمین

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.3351

عنوان مقاله [English]

The objective and subjective criteria which are effective on the scenic beauty perception of landscapes