به سایت نشریه حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی خوش آمدید.

 

 به استحضار کلیه پژوهشگران محترم می رساند:

برای مقالات ارسال شده از تاریخ 1393/12/01 به بعد ، پس از بررسی و تایید اولیه مقاله در هیات تحریریه مجله و پیش از ارسال به داوری، از نویسندگان محترم برای هر مقاله مبلغ 500000 ریال (پنجاه هزارتومان) و همچنین در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ، مبلغ 1000000 ریال (یکصد هزارتومان) جهت تامین بخشی از هزینه های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.

 

برای مقالات ارسال شده قبل از تاریخ مذکور: در صورت پذیرفته شدن مقاله جهت چاپ، مبلغ 1000000 ریال (یکصد هزارتومان) جهت تامین بخشی از هزینه های چاپ از نویسنده دریافت خواهد شد.

 

***شماره حساب واریزی: 3150062380 بانک تجارت به نام درآمدهای متفرقه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

 

***توجهفرمایید وجوه واریز شده به هیچ عنوان قابل استرداد نخواهد بود.

 

 قابل توجه کاربران محترم:

نشریه ترویجی حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی تاکنون نتواسته است مجوز قطعی علمی- ترویجی را از کمیسیون بررسی نشریات علمی کشور (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) دریافت نماید. مدیریت مجلات دانشگاه در حال پیگیری موضوع می باشد. تا زمان قطعی شدن این وضعیت از پذیرش مقاله جدید تا اطلاع ثانوی معذوریم.

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 1-191 

تنوع زیستی، فرمهای رویشی و کوریوتیپ گیاهان در معرض خطر حوزه آبخیز تهران

صفحه 15-29

اردوان قربانی؛ امیرحسین کاویان پور؛ علی ستاریان؛ بهروز مللکپور


طراحی سامانه های مناسب تصفیه فاضلاب در صنایع تولید ورق های فشرده چوبی

صفحه 77-92

پیام قربان نژاد؛ محمدرضا دهقانی فیروزآبادی2؛ جواد یزدان مقدم


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ویراستار ادبی ویراستار انگلیسی
دوره انتشار
دو فصلنامه