بررسی تناسب ابعاد چوب‌آلات تبدیلی در جنگل با نیاز کارخانجات

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

هدف از این پژوهش شناخت ماشین‌آلات صنایع چوب، ابعاد چوب مصرفی آن‌ها و در نهایت پیشنهاد ابعاد مناسب تبدیل چوب در جنگل‌های تحت پوشش شرکت سهامی نکاچوب، شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران و کارخانه نئوپان 22 بهمن بهشهر بود. نتایج بررسی‌های اولیه نشان داد که ایجاد تغییر در ابعاد تبدیل چوب‌آلات، بهبود پروسه تولید را در کارخانجات روکش‌گیری، چوب‌بری، تولید نئوپان و کاغذ به همراه ندارد، بنابراین این پژوهش بیش‌تر روی عملکرد ماشین‌آلات لوله‌بری که مورد استفاده شرکت نکاچوب می‌باشد، متمرکز شده است. به این منظور ابعاد تبدیل چوب در جنگل از طریق پروانه استحصال و حمل مربوطه، استخراج گردید. حجم ضایعات گرده‌بینه در طبقات مختلف قطری و با توجه به ابعاد چوب مصرفی در ماشین لوله‌بری محاسبه شد و سپس در ارزش ریالی هر مترمکعب گرده‌بینه درجه 1 و 2 ضرب شد. با کسر این رقم از ارزش ریالی چوب‌آلات خارج از درجه که وارد خط تولید نئوپان و کاغذ می‌شود، میزان خسارت مالی قابل پیش‌گیری به‌دست آمد. حجم ضایعات قابل پیش‌گیری گرده‌بینه‌ای به طول 6/2 متر برای ماشین لوله‌بری حدود 7/7 درصد به‌دست آمد. بیشینه زیان مالی قابل پیش‌گیری در این دستگاه 237384 ریال به‌ازای هر گرده‌بینه و مربوط به گرده‌بینه‌های درجه یک راش بود. پیشنهاد می‌شود که با توجه به ابعاد چوب مورد نیاز دستگاه لوله‌بری، تبدیل چوب‌آلات در مضاربی از طول 4/2 متر انجام شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the coordination of bucked timber dimensions in forest according to factories requirement

چکیده [English]

The objective of this study was to recognize the machines in wood industries and their limitations for wood dimensions. Another aim was to suggest the appropriate dimensions for timber bucking in Nekachoob Company as well as Mazandaran Wood and Paper Industries forests and Behshahr 22 Bahman Neopan factory. Results of initial investigations indicated that there was no improvement in production process of Neopan, Paper, Slicer, horizontal strip saw and Ram saw machines with changes in timber bucking dimensions, therefore this study focused on peeler performance which is used in Nekachoob Company. Thus, the timber bucking data were extracted from harvesting and transportation documents. According to requirements of the peeler machine, the loss volume of log in different diameter classes was calculated and then multiplied by Rial value of the each cubic meter of logs with degree 1 and 2. The difference between this value and the price of out of degree wood, which is used for Neopan and paper, is the avoidable damage. The loss volume of a log with a length of 2.6 meter in Peeler machine was about 7.7 percent. In Peeler machine, the maximum financial damage was 237384 Rials which was for beech log with degree 1. Regarding the dimension of required wood for Peeler machine it is suggested that timber bucking should be as coefficients of 2.4 m.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Timber bucking
  • Company's requirement
  • Loss volume
  • Avoidable damage
  • Peeler