بررسی تیپهای گیاهی و واحدهای اکولوژیک حوزه رودخانه سیمره در استانهای ایلام و لرستان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی و رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

2 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

3 عضو هیأت علمی مرکزتحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام

چکیده

رودخانه سیمره (سرشاخه کرخه) به لحاظ موقعیت جغرافیایی و قرار گرفتن در محدوده ارتفاعات زاگرس، در استانهای ایلام و لرستان از تنوع پوشش گیاهی قابل ملاحظه و گروه‌های اکولوژیک خاصی برخوردار است. شناخت دقیق گروه‌های اکولوژیک گیاهی آن می‌تواند ما را در مدیریت اصولی منطقه و شناسایی استعدادها و پتانسیل‌های نهفته در آن رهنمون باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی پوشش گیاهی و گروه گونه های حوزه رودخانه سیمره و بررسی پوشش گیاهی و واحدهای اکولوژیک آن در محدوده استان های ایلام و لرستان انجام شده است. ابتدا به جمع‌آوری اطلاعات، مدارک و نقشه های توپوگرافی منطقه پرداخته و در مرحله بعد با استفاده از پیمایش میدانی و بهره‌گیری از عکسهای هوائی و تصاویر ماهواره‌ای و بر اساس روش فیزیونومی، توجه به ترکیب گونه‌ای غالب، تیپهای گیاهی آن تعیین و روی نقشه مشخص گردید تا با ترکیب آنها واحدهای اکولوژیک حاصل گردد. نتایج تحقیق نشان داد که تعداد 8 واحد اکولوژیک گیاهی منطقه متشکل از تعداد 35 تیپ گیاهی که بطور کلی 69 درصد سطح حوزه را تشکیل می دهند، در قالب 3 گروه اکولوژیک تحت عناوین درختزار، درختچه زار و بوته زار قابل تفکیک هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of plant types and ecological units in Seimareh river catchment, Ilam and Lorestan provinces

نویسنده [English]

  • Jaafar Hosseinzadeh 1
چکیده [English]

Seimareh river (Karkheh branches) in terms of geographical and location in the Zagros mountain, in Ilam and Lorestan province that have remarkable diversity of vegetation and especial ecological groups, is important. The knowledge about ecological plant groups could lead us to management principles and identify the talent and potential of the area. The present study aimed to introduce the Seimareh catchment for its vegetation and ecological units within Ilam and Lorestan province. First we gathered the information, documents and topographical maps of area and then by use of flow field, aerial photos and satellite images, according to physiognomy method and by attention to composition of dominant species, the vegetation types were identified and marked on the map so that their combination of ecological units obtained. The results show that the 8 ecological units comprised of 35 plant types, which generally make up 69 percent of the area that we can inseparable them in 3 ecological groups under name of trees, shrubs and bushes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plant Type
  • Ecological Group
  • Seimareh Catchment
  • Ilam
  • Lorestan