ارزش‌گذاری اقتصادی مواهب زیست‌محیطی تالاب بین‌المللی گمیشان به روش مشروط (CVM) برای تعیین کاربردهای حفاظتی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

ارزش وجودی تالاب بین‌المللی گمیشان به روش ارزش‌گذاری مشروط تعیین گردید. مطالعات
با روش پرسش‌نامه‌ای (Questionnaire) توسط جوامع بومی و غیربومی صورت گرفت. تکمیل پرسش‌نامه‌ها به‌صورت نمونه‌برداری سیستماتیک- تصادفی انجام شد. مطالعه متغیرها نشان داد که میزان درآمد و تحصیلات بیش‌ترین تأثیر را در تمایل به پرداخت (WTP) جوامع بومی و غیربومی برای حفاظت از تالاب دارد. ارزش وجودی (EV) تالاب براساس متوسط تمایل به پرداخت برای مناطق بومی 3/15537056 ریال و برای مناطق غیربومی 2824249276 ریال تعیین گردید. ارزش اقتصادی تالاب برای ماهیان اقتصادی (کپور، سفید، کلمه، سوف و کفال) براساس میزان صید سالیانه آن‌ها 87000000 ریال برآورد گردید. ارزش اقتصادی پرندگان قابل شکار براساس برآورد متوسط جمعیت و میزان گوشت آن‌ها 16000650 ریال تعیین شد. با توجه شاخص‌های تأیید شده جهانی ارزش اقتصادی تالاب گمیشان در هکتار برای عملکردهای مختلف (کنترل سیلاب، تامین آب، زیستگاه گونه‌های بومی و مهاجر، تامین مواد خام اولیه، تفرج و توریسم و ارزش فرهنگی) 1/201960002 دلار تعیین شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic valuation of environmental resources for international Gomishan Wetland by Contingent Valuation Method (CVM) to determine its protective applications

چکیده [English]

Existence value of Gomishan international wetland was determinate using Contingent Valuation Method. The study was carried out using surveying the native as well as non-native populations. Questionnaires were completed in random-systematic sampling manner. Results showed that income and education level
had the highest impact on Willingness to pay for conservation of wetland. Existence value of the wetland as measured based on mean willingness to pay for native
and non-native habitant was estimated at 15537056.3 and 2824249276 Rials, respectively. The economic value of the wetland, based on annual fishing revenue (common carp, kutum, vobla, zander and mullets) in the wetland, was estimated at 87000000 Rials. The economic value of game birds, based on their population and meat price, was estimated at 16000650 Rials. according to the international confirmed indexes, the economic value of the wetland for different functions (flood control, water supply, habitat for native and immigrant species, raw materials supply, Eco-tourism and cultural value), was estimated as $ 201960002.1 per hectare.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • wetland
  • Existence value
  • Contingent valuation method
  • Willingness to pay