مروری بر خوارزمی‌های تشخیص و مرزبندی تاج درختان بر روی تصاویر هوایی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه جنگلداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی


عنوان مقاله [English]

A review of algorithms for trees crown detection and delineation on aerial images

نویسنده [English]

  • aghdas ghasemi 1