موضوعات = تنوع زیستی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنار آبچر مهاجر تالاب شیرین سو در استان همدان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-13

محمد حسنی؛ حسین وارسته مرادی


2. بررسی تیپهای گیاهی و واحدهای اکولوژیک حوزه رودخانه سیمره در استانهای ایلام و لرستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-26

جعفر حسین زاده؛ محمدرضا جعفری؛ ماشاالله محمدپور


3. سنجش عملکرد: ضرورتی برای مدیریت پایدار مناطق تحت حفاظت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-90

سپیده سعیدی؛ سیدحامد میرکریمی