سنجش عملکرد: ضرورتی برای مدیریت پایدار مناطق تحت حفاظت

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

در سال¬های اخیر استفاده از شاخص¬های سنجش میزان عملکرد مدیریت مناطق تحت حفاظت مورد توجه زیادی قرار گرفته است. به همین منظور، بسیاری از سازمان¬های جهانی مرتبط با مدیریت پارک¬های ملی و مناطق تحت حفاظت از قبیل IUCN و WCPA به ارائه¬ی الگو¬های چگونگی سنجش میزان کارایی مدیریت مناطق تحت حفاظت پرداخته¬اند. همچنین سازمان¬های مدیریت پارک¬ها در استرالیا و نیوزلند الگوی مناسبی را درباره¬ی چگونگی سنجش عملکرد مناطق تحت حفاظت ارائه نموده¬اند. هدف این تحقیق جمع¬آوری و ارائه اطلاعات و شاخص¬ها به روشی سودمند است تا فرصت¬ برای ارزیابی بهتر در مدیریت مناطق تحت حفاظت فراهم شود. با بهره¬گیری از این الگو، این مقاله 11 شاخص راهبردی را به¬عنوان زیرساختاری برای تعیین بهترین شاخص¬ها و برنامه¬¬های کاربردی سنجش عملکرد در مدیریت پارک¬های ملی و مناطق تحت حفاظت برای ایران ارائه می¬نماید. استفاده از الگوی ارائه شده در این مقاله به¬عنوان نمونه¬ای از چگونگی اندازه¬گیری میزان سودمندی مدیریت مناطق تحت حفاظت به کلیه¬ی علاقه¬مندان توصیه می¬شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance Measurement:A Necessity for Constant Management of Protected Areas

نویسنده [English]

  • sepideh saeidi 1
چکیده [English]

In recent years has been paid much attention to using the indicators of Performance Measurement in Protected Area Management. Therefore, organizations and agencies associated with the management of national parks and protected area such as IUCN and WCPA have provided principles of how to measure the effectiveness of protected areas management. The management organizations of parks in Australia and New Zealand have represented an appropriate pattern of how to measure the performance of protected area management, too. The purpose of this research is to collect and provide information and indicators in a useful way in order to make available the opportunities for better assessment of protected areas. In this paper a range of eleven strategic principles are represented as an infrastructure to determine the best indicators and applicable programs of performance measurement in the management of national parks and protected areas for Iran. Using the patterns which are represented in this paper is recommended to all fans as a model of how to measure the efficiency of protected areas management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The indicators of protected areas management
  • the principles of performance measurement
  • national parks and protected areas