بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنار آبچر مهاجر تالاب شیرین سو در استان همدان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو

2 استاد

چکیده

تالاب‌ها بخش‌های بحرانی از محیط زیست ما هستند. آن‌ها در مقابل امواج از ما حمایت کرده، اثر سیلاب‌ها را کاهش داده، آلودگی‌ها را جذب کرده و کیفیت آب را بهبود می‌دهند. آن‌ها زیستگاهی را برای گیاهان و پرندگان فراهم کرده و دارای تنوع زیستی بالایی هستند، و از گیاهان و پرندگانی حمایت می‌کنند که در جای دیگر یافت نمی‌شوند. شناخت زیستگاه و نیازهای زیستگاهی پرندگان به خصوص گونه‌های آسیب پذیر در جهت حفاظت از آ‌‌‌ن‌ها و نیز اجرای برنامه‌های مدیریتی و نظارت پیوسته بر جمعیت آن‌ها بسیار موثر است. برای این منظور تالاب شیرین سو در استان همدان مورد بررسی قرار گرفت. شناسایی، شمارش و تعیین ترکیب جمعیت پرندگان مهاجر آبزی در این زیستگاه و ثبت تغییرات تعداد گونه‌ها و تعداد جمعیت به صورت یک هفته در ماه انجام گرفت. نتایج نشان داد که تعداد کل پرندگان 2725 فرد از 54 گونه است. بیشترین جمعیت گونه‌های مهاجر در آبان ماه و کمترین آن در بهمن ماه مشاهده شد. این مطالعه نشان داد که بیشترین جمعیت را پرستوی دریایی بال سفید با تعداد 295 فرد و کمترین جمعیت را درنای معمولی و چنگر نوک سرخ با یکبار مشاهده در طول یک سال به خود اختصاص داده‌اند. با توجه به تنوع پرندگان مشاهده شده، این تالاب نقش مهمی در مسیر مهاجرت پرندگان آبزی، کنار آبزی و تولید مثل آن‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Species diversity of waders and aquatic birds in Shirinsoo wetland in Hamedan Province

نویسندگان [English]

  • mohammad hasani 1
  • Hosein Moradi 2
چکیده [English]

Wetlands are a critical part of our natural environment. They protect our shores from wave action, reduce the impacts of floods, absorb pollutants and improve water quality. They provide habitat for birds and plants and many contain a wide diversity of life, supporting plants and birds that are found nowhere else. Identifying of habitat ecology and needs of birds, especially those in vulnerable situation is of great importance for protection and management programs as well as continuous monitoring. For conducting this study, the Shirinsoo lagoon was investigated. Random sampling was done for identifying, counting and recording of composition of aquatic migratory birds’ populations in study site with monthly frequency. Variation in number of species was the core part of sampling process. According to the results, total birds of the shirinsoo lagoon are 2725 bird individuals from 54 bird species. Accordingly, the largest population of migratory species was observed in the November and the lowest one was recorded in the February. This study indicated that largest population is Chlidonias leucoptera with a number of 295 and the lowest one is Grus grus and Gallinula chloropus with observed population of only one individual during the whole year. According to observation of birds diversity this lagoon have a major role in the migration course and reproducing of waders and aquatic birds.

کلیدواژه‌ها [English]

  • species diversity
  • aquatic birds
  • Shirinsoo lagoon