موضوعات = اکولوژی جنگل
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی تیپ های پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجنده LISS Ш ماهواره IRS

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 39-49

سمیه زنگی آبادی؛ فرزین ناصری؛ علی احمدی مقدم


2. بررسی تیپهای گیاهی و واحدهای اکولوژیک حوزه رودخانه سیمره در استانهای ایلام و لرستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-26

جعفر حسین زاده؛ محمدرضا جعفری؛ ماشاالله محمدپور