کلیدواژه‌ها = حجم صنعتی
تعداد مقالات: 2
1. معرفی روش های تجدید حجم درختان مقطوعه

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 99-111

غفار یلمه؛ محمد هادی معیری؛ جهانگیر محمدی