معرفی و شناسایی گونه های باغ صخره ای باغ گیاه شناسی ملی ایران

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

با توجه به اهمیت حفظ ذخیره‌های ژنتیکی و افزایش تنوع گونه‌های گیاهی در ایران و نیز در باغ گیاه‌شناسی ملی ایران، در این تحقیق گونه‌های منطقه باغ صخره‌ای، شناسایی، معرفی و برطبق نتایج مطالعات فنولوژی، بر اساس موارد استفاده هریک در جنگل و فضای سبز تفکیک شدند. بر این اساس بانک اطلاعاتی گونه‌های مذکور کامل شد تا علاوه بر مشخص کردن موارد استفاده هریک، بتوان در حفظ و تکثیر این گونه های ارزشمند کوشید. در این راستا کلکسیون باغ صخره‌ای به وسعت 4 هکتار انتخاب و به 8 قطعه تقسیم و نقشه کاشت هریک تهیه شد و گونه های آن شناسایی و مشخص گردیدند. نتایج نشان دادند که 294 گونه و کولتیوار غیر تکراری از 180 جنس و 65 خانواده گیاهی در باغ صخره‌ای مستقر شده که با اقلیم تهران سازگاری یافتند. با توجه به نحوه رویش به چهار گروه: درختی، درختچه‌ای، بوته‌ای، علفی و کفپوش تقسیم و با بررسی فنولوژی آنها، تعدادی از گونه‌های بومی، غیربومی و زینتی مناسب مناطق مختلف با توجه به شرایط اکولوژیکی و موارد استفاده در جنگلکاری و فضای سبز همچون بیشترین رشد طولی و قطری در سال (35 گونه)، میوه نسبتا" پایا (33 گونه)، همیشه سبز بودن (47 گونه)، تغییر رنگ برگ در فصول مختلف (7 گونه)، مدت زمان گلدهی طولانی (21 گونه) و گلدهی پاییز یا زمستانه (4 گونه) تفکیک و مشخص شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The introduction and identify of species in Rock Garden of National Botanical Garden of Iran

نویسنده [English]

  • Afsoun Rahmanpour
Research Institute of Forests and Rangelands
چکیده [English]

Given the increasing importance of genetic resources and diversity of plant species in Iran and also in the National Botanical Garden of Iran, In this study, some species in Rock garden of the National Botanical Garden of Iran , introduced and were separated according to their phenology studies and uses them in the woods and green spaces. The database was completed. Rock garden with an area of 4 hectare was divided into 8 pieces with map planting. The results showed that there were about 294 species from 180 genera and 65 families and adapted to the climate of Tehran. As a result of growing were divided into four groups: trees, shrubs, herbaceous and floors plants. According to the study of phenology,ecological conditions and usage in forestry and green spaces were separated to such as the fast-growing, fruit relatively stable, evergreen, the leaves change color in different seasons, long flowering period and flowering autumn or winter.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rock Garden
  • National Botanical Garden of Iran
  • database
  • phenology