موضوعات = حفاظت و حمایت جنگل
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تیپهای گیاهی و واحدهای اکولوژیک حوزه رودخانه سیمره در استانهای ایلام و لرستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-26

جعفر حسین زاده؛ محمدرضا جعفری؛ ماشاالله محمدپور


2. مقایسه وضعیت زادآوری در توده های جنگلی کمتردست خورده و تخریب یافته بلوط استان کردستان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 85-98

ایرج حسن زاد ناورودی؛ هدی سلیمی