نویسنده = سپیده سعیدی
تعداد مقالات: 1
1. سنجش عملکرد: ضرورتی برای مدیریت پایدار مناطق تحت حفاظت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 71-90

سپیده سعیدی؛ سیدحامد میرکریمی