نویسنده = بهاره بهمنش
تعداد مقالات: 2
1. اتنوبوتانی و تعیین جذابیت گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در عرصه های مرتعی- جنگلی توسکستان- استان گلستان

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 51-64

بهاره بهمنش؛ محمدرضا شهرکی؛ نغمه غلامی؛ حمید مصطفی لو


2. واکاوی نگرش بهره برداران مرتعی نسبت به خوشخوراکی گیاهان علوفه ای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 95-112

بهاره بهمنش؛ محمدرضا شهرکی؛ عافیه بادوام