واکاوی نگرش بهره برداران مرتعی نسبت به خوشخوراکی گیاهان علوفه ای

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه گنبدکاووس،

2 محقق و مدرس مؤسسه آموزش عالی (غیرانتفاعی) ساعی گرگان،


عنوان مقاله [English]

Analyzing the viewpoint of pastoralists towards the palatability of forage plants

نویسندگان [English]

  • B. Behmanesh 1
  • M.R. Shahraki 2
  • A. Badavam