نویسنده = سیف الله خورنکه
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر تاریخ کاشت بر جوانه زنی و سرمازدگی بهاره نونهال افراپلت

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 27-44

کامبیر اسپهبدی؛ سیف الله خورنکه