ارزیابی وضعیت زهکشی جاده‏های جنگلی منطقه ارسباران

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجو/دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه تهران

3 کارشناس مسئول اداره منابع طبیعی شهرستان کلیبر

چکیده

جاده‏های جنگلی از ضروری‏ترین زیرساخت‏ها در مدیریت واحد‏های جنگلی محسوب می‏شوند. از طرفی برنامه‏ریزی نامناسب جاده‏های جنگلی موجب آسیب‏های محیط‏زیستی در اکوسیستم‏های جنگلی می‏شوند. یکی از این اثرات فرسایش، تولید رسوب و آلودگی منابع آبی جنگل‏ها می باشد. لذا مدیریت جاده‏های جنگلی باید به گونه‏ای باشد که علاوه بر تحقق اهداف جنگلداری، آسیب‏های محیط‏زیستی مانند فرسایش و تولید رسوب ناشی از ساخت جاده حداقل گردد. هدف از انجام این پژوهش ارزیابی وضعیت زهکشی شبکه جاده در حوزه کلیبر‏چای منطقه ارسباران، برای ارائه راه‏کارهای عملی تعمیر و نگهداری به منظور کاهش آسیب‏های وارده به جنگل می‏باشد. به این منظور ابتدا تعداد 131 نمونه انتخاب و در هر نمونه داده‏های جوی‏کناری و الگوی جاده برداشت، بررسی و در نرم‏افزار ArcGIS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. آبروها و پل‏های موجود در طول جاده نیز بررسی شدند. طبق نتایج تنها 32/18% از مسیر جاده دارای جوی می‏باشد و 9/22% نمونه‏ها دارای مشکل الگوی سطح جاده می‏باشند. بررسی آبروها و پل‏های مسیر جاده تنها وجود یک آبرو را نشان می‏دهد. در نهایت به منظور عملکرد صحیح سیستم زهکشی جاده مورد مطالعه، مکان‏های ضروری ایجاد زهکش عرضی پیشنهاد شد. نتایج این پژوهش می‏تواند در مدیریت جاده‏های جنگلی و کاهش اثرات منفی محیط‏زیستی ناشی از آن موثر باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of forest road drainage system in Arasbaran region

نویسنده [English]

  • Manije Talebi 1
چکیده [English]

Forest roads are essential infrastructure in management forested areas. On the other hand improperly planning of forest roads may cause environmental damages to forest ecosystems. One of the most important effects is erosion and sediment production. Therefore management of forest road should be such that in addition to forestry objective realization, environmental damage such as erosion and sediment production from road construction is at least. The purpose of this study was to assess drainage system of the road network in Kaleibarchay watershed of Arasbaran region, to provide practical solutions of maintenance and repair to reduce damage to forests. To do this, first 131 samples were selected and for each sample some data such as ditch, culverts, bridges and road template were collected. The spatial data and corresponding databased were developed in ArcGIS. According to the results 18.32% of the road segment had ditch and 22.9% of the samples have road template failure. But only one culvert was existed in network. In order to function properly of study case road drainage system, necessary places cross drainage creation were proposed. The results of this research can be used in forest road management and reduction of negative environmental effects.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Forest roads
  • Drainage
  • Arasbaran region
  • Management