بررسی روش های تولید نانوذرات نقره و خاصیت ضد میکروبی آن در صنعت کاغذسازی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشگاه گنبدکاووس،

2 استادیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان


عنوان مقاله [English]

Investigation the production methods and silver nanoparticles antimicrobial properties in papermaking industry

نویسندگان [English]

  • V. Vaziri 1
  • M.H. Aryaie Monfared 2
1 Assistant Prof., Dept. of Wood and Paper Technology, Gonbad Kavous University,
2 2Assistant Prof., Dept. of Pulp and Paper Technology, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources