ارزش گذاری اقتصادی آب گرم گنو در استان هرمزگان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.2798

عنوان مقاله [English]

Economic valuation of Geno thermal spring in Hormozgan province