بررسی اثر شدت های مختلف برداشت بر تولید یونجه سیاه ( .Medicago lupulina L ) و گل گندم ( Sosn) Centaurea zuvandica )) در منطقه سرعلی آباد گرگان

نوع مقاله : علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

Investigation on Different Clipping Intensies on Forage Production of Medicago lupulina L. and Centaurea zuvandica (Sosn.) Sosn. at Saraliabad Rangeland, Gorgan, Iran