تعاون در مرتعداری: بررسی عملکرد تعاونی‌های مرتعداری در حفظ و احیای مراتع استان گلستان

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

نظام تعاونی یکی از پیشرفته‌ترین نظام‌های تولیدی در بخش کشاورزی و منابع طبیعی است. ضرورت توجه به تعاون در مدیریت منابع طبیعی را می‌توان به تهدیدهای موجود و همچنین مسایل و چالش‌هایی نسبت داد که این بخش با آن رو به رو است. علاوه‌بر این، به‌دلیل وسعت زیاد عرصه‌های مرتعی، حفظ و احیا این منابع نیازمند مشارکت فعال مردم و اجتماعات محلی است. تجارب نشان داده است نظام تعاونی به‌عنوان یک نظام مردمی و هماهنگ می‌تواند به متولیان مراتع کشور در حفظ و احیا مراتع کمک نماید. این پژوهش به بررسی عملکرد تعاونی‌های مرتعداری در حفظ و احیا مراتع در استان گلستان پرداخته است. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شده است و در آن، 386 عضو عادی و هیأت مدیره از 28 تعاونی مرتعداری مورد بررسی قرار گرفته‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد عملکرد تعاونی‌های مرتعداری در حد متوسط قابل ارزیابی است. همچنین از دید پاسخ‌گویان، عملکرد تعاونی‌های مرتعداری در حفظ و احیا مراتع بهتر و مناسب‌تر از دیگر موارد مرتبط با فعالیت‌های تعاونی‌ها مانند ایجاد اشتغال، تامین آب و علوفه دستی برای دام می‌باشد. در مجموع، اعضا هیأت مدیره، عملکرد تعاونی‌ها را نسبت به اعضا عادی بهتر ارزیابی کرده‌اند. فعالیت بیش‌تر تعاونی‌های مرتعداری در زمینه تأمین تسهیلات بانکی برای اعضا، تأمین آب و آبشخور مناسب برای دام‌ها در سطح مراتع و انجام عملیات ذخیره نزولات آسمانی، از جمله پیشنهاداتی هستند که بر مبانی یافته‌های این پژوهش قابل توصیه می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cooperation in range management: investigating range cooperatives in renewing and conservation of Golestan province’s rangelands

چکیده [English]

Cooperation system is one of the most modern production systems in agriculture and natural resources sectors. Recent threats and challenges in natural resources management are main reasons for considering integration of cooperation in natural resources management. Furthermore, due to the vast area of rangelands the active participation of local people is necessary in conservation and renovation of rangelands. Experiences indicated that cooperation system as a popular system could help country rangeland trustees to conserve and renovate ranges. This study examined the performance of range management cooperatives in conservation and renovation of Golestan province’s ranges. Survey research was used via filling 386 questionnaires from some ordinary or Board of Directors members in 28 cooperatives. Results showed that performance of cooperatives can be evaluated as medium quality. Results also showed that respondents evaluated performance of range management cooperatives in conservation and renovation of rangelands better and more proper than its other activities such as employment, water and forage supply for livestock. Altogether members of board of director scored the performance of cooperatives more than ordinary members. Based on the findings of this research more activities of range management cooperatives is suggested to provide its members with banking facilities, supplying proper water and trough for livestock in rangelands and precipitation storage activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Performance
  • Range management cooperatives
  • Conserving and renovating
  • Golestan Province