کلیدواژه‌ها = خمیرسازی با ارزش افزوده زیاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی جایگزینی تکنولوژی نوظهور خمیرکاغذسازی با ارزش افزوده زیاد AVAP به جای خمیرکاغذسازی شیمیایی سنتی

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 45-55

رحیم یداللهی؛ ایمان اکبرپور؛ حسین رسالتی؛ منیره ایمانی