ارزیابی جایگزینی تکنولوژی نوظهور خمیرکاغذسازی با ارزش افزوده زیاد AVAP به جای خمیرکاغذسازی شیمیایی سنتی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری صنایع خمیروکاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استاد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و مابع طبیعی گرگان

چکیده

امروزه با توجه به نیاز صنعت کاغذسازی به ارتقاء تکنولوژی و خارج شدن از فرآیندهای رایج و از طرف دیگر امکان استفاده بیشتر از تمامی قسمت‌های چوب، فرآیندهای نوظهور و جدیدی معرفی شده‌اند. خمیرسازی با ارزش افزوده راه‌حلی جدید برای دست‌یابی به این اهداف بوده و در آن از لیکور پخت سولفیت در حضور الکل استفاده می¬شود. افزودن الکل موجب افزایش سرعت خمیرسازی همزمان با حفظ مقاومت الیاف سلولزی می‌شود. مواد شیمیایی فرار پخت بازیابی و در فرآیند پخت مجدداً استفاده می‌شوند. از لیگنوسولفونات‌های رسوب داده شده نیز انرژی حاصل و همی‌سلولزهای هیدرولیز شده هم به قند تبدیل می‌شوند. به طوری که طبق برآورد با تخمیر قندها سالانه تا 42/85 میلیون لیتر اتانول زیستی بیشتر از سیستم متداول امروزی به دست خواهد آمد. همچنین از زیست توده‌های باقیمانده از چوب در تولید انرژی استفاده نموده و این در نهایت به خودکفا شدن انرژی سیستم تولید منجر خواهد شد. نتایج تحقیقات به عمل آمده نشان می‌دهد که فرآیندAVAP در مقایسه با فرآیندهای کرافت و سولفیت متداول دارای مزایای بازده بیشتر (محدوده بازده58-41%)، تولید خمیرکاغذ با قابلیت رنگ‌بری بهتر و پالایش پذیری راحت‌تر، هزینه سرمایه‌گذاری و عملیاتی کمتر، امکان تولید محصولات جنبی با ارزش افزوده بیشتر (اتانول زیستی و گازهای سنتزی)، مصرف انرژی کمتر و امکان ایجاد یک سیستم بسته می باشد. از طرف دیگر سیستم بازیابی لیکور پخت در فرآیندAVAP به علت عدم حضور سدیم ساده¬تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Replacement an Emerging Technology of AVAP as High Value-Added Pulping for Traditional Chemical Pulping

نویسندگان [English]

  • Rahim Yadollahi 1
  • E. A. 1
  • Hossein Resalati 2
  • M. E. 3
1 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Nowadays with regard to the need of upgrading the paper mill technology and give up the traditional processes and on the other hand, the possibility of using all wood parts, emerging technologies have been introduced. American Value Added Pulping (AVAP) is as new alternative to achieve these aims and sulfite cooking liquor is used in presence of alcohol. Addition of alcohol accelerates the pulping speed, while preserving the cellulose strength. Volatile cooking chemicals are stripped and reused in the cooking process. Energy can be obtained from precipitated lignosulfonates and hydrolyzed hemicelluloses converted to sugar. So that, up to 85.42 million litre of bioethanol are produced annually from sugar fermentation even more than the conventional system according to estimate done. Also, energy is obtained from residual biomass and this will finally results in a energy self sufficiency in production process. The results indicate that AVAP process plan have several benefits such as high yield (at a range of 41-58%), producing the pulp with improved bleachability and better refineability, lower operation and capital costs, the possibility of producing the more value-added byproducts (bioethanol and synthetic gases) lower energy consumption and the feasibility of planning a closed system as compared to traditional kraft and sulphite pulps. On the other hand, recovery system of cooking liquour is simpler and easier in AVAP because of the absence of sodium components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • High Value-Added Pulping
  • Bioethanol
  • Energy Self Sufficiency
  • Sugar Fermentation
  • Synthetic Gases