نویسنده = وحید وزیری
تعداد مقالات: 2
1. اهمیت انرژی و راه کارهای بهبود مصرف آن در صنایع خمیر و کاغذ

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-27

محمد هادی آریائی منفرد؛ رضا دشتبانی خضری؛ وحید وزیری


2. بررسی روش های تولید نانوذرات نقره و خاصیت ضد میکروبی آن در صنعت کاغذسازی

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 79-93

وحید وزیری؛ محمد هادی آریائی منفرد