نمایه نویسندگان

آ

 • آریایی منفرد، محمد هادی مرکب زدایی خنثی جایگزین مناسب و اقتصادی برای مرکب زدایی متداول قلیایی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-68]
 • آریائی منفرد، محمد هادی بررسی جنبه های مخرب انواع قیر و راه کارهای بیولوژیکی کنترل آن ها در صنایع خمیر و کاغذ [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-20]
 • آریائی منفرد، محمد هادی بررسی روش های تولید نانوذرات نقره و خاصیت ضد میکروبی آن در صنعت کاغذسازی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 79-93]
 • آریائی منفرد، محمد هادی اهمیت انرژی و راه کارهای بهبود مصرف آن در صنایع خمیر و کاغذ [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 15-27]
 • آقاجانی، امین برآورد ارزش حفاظتی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-50]

ا

 • ابراهیمی محمد آباد، ندا ارزیابی پتانسیل دگرآسیبیL. Atriplex lentiformis بر برخی از صفات جوانه‌زنی Medicago scutellata var Robinson، Lepidum sativum L. و L. var atroviolaceum Regel Allium ampeloprasum [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 143-158]
 • احمدی، حسن نمونه‌برداری به روش ابرمکعب‌لاتین اَبَرمکعب‌لاتین در منابع طبیعی در محیط نرم‌افزار R [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • احمدی مقدم، علی جداسازی تیپ های پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجنده LISS Ш ماهواره IRS [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 39-49]
 • اسپهبدی، کامبیر تاثیر تاریخ کاشت بر جوانه زنی و سرمازدگی بهاره نونهال افراپلت [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]
 • اسدالهی، زهرا ارزیابی موجودی منابع اطلاعاتی در ایران برای نقشه‌سازی خدمات اکوسیستم در راستای برنامه‌ریزی مکانی و مدیریت سرزمین [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]
 • اسدی خوانساری، روزبه تولید پایدار انرژی در واحد‌های صنایع چوب و کارخانه‌های خمیرکاغذ [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 19-36]
 • اسماعیل پور، یحیی ویژگی های رویشی و رویشگاهی توده های آمیخته حرّا و چندل خور آذینی سیریک [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]
 • اسمعلی عوری، اباذر مقایسه روش های جداسازی جریان پایه رودخانه و تغییرات فصلی آن در تعدادی از آبخیزهای استان اردبیل [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 123-137]
 • اسمعلی عوری، اباذر برآورد میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه‌ آبخیز روضه‌چای ارومیه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • اکبری، مقدسه مروری کوتاه بر روشهای بیولوژیکی جهت کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در سیستم کاغذسازی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 31-46]
 • اکبرپور، ایمان ارزیابی جایگزینی تکنولوژی نوظهور خمیرکاغذسازی با ارزش افزوده زیاد AVAP به جای خمیرکاغذسازی شیمیایی سنتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 45-55]
 • اکبرپور، ایمان اهمیت تولید و کاربردهای کامپوزیت های کاغذ- پلیمررسانا [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 27-37]
 • اکبرپور، ایمان مروری کوتاه بر روشهای بیولوژیکی جهت کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در سیستم کاغذسازی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 31-46]
 • الهیان، محمدرضی ارزیابی وضعیت زهکشی جاده‏های جنگلی منطقه ارسباران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]
 • ایمانی، منیره ارزیابی جایگزینی تکنولوژی نوظهور خمیرکاغذسازی با ارزش افزوده زیاد AVAP به جای خمیرکاغذسازی شیمیایی سنتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 45-55]
 • امیری، مجتبی مقایسه ویژگی‌های روشنه‌ تاج‌پوشش در مناطق مختلف جنگلهای هیرکانی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 159-171]
 • امیربیک، اعظم نقش مواد ضد عفونی کننده در پرورش آبزیان زینتی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 63-78]

ب

 • بادوام، عافیه واکاوی نگرش بهره برداران مرتعی نسبت به خوشخوراکی گیاهان علوفه ای [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 95-112]
 • بارانی، حسین بررسی و مقایسه عوامل موثر بر تخریب مراتع از دیدگاه بهره‌برداران و کارشناسان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آق‌قلا) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 125-141]
 • بانج شفیعی، عباس تأثیر قطر قلمه بر برخی از ویژگی‌های رویشی نهال‌های تبریزی (Populus nigra L. 62/154) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 29-40]
 • بیگی حیدرلو، هادی تأثیر قطر قلمه بر برخی از ویژگی‌های رویشی نهال‌های تبریزی (Populus nigra L. 62/154) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 29-40]
 • بنی نعمه، جمال ارزیابی تناسب اراضی برای اکوسیستم مرتع با استفاده از GIS در حوزه آبخیز آبسرخ لرستان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • بهره مند، عبدالرضا معرفی نرم افزار آموزشی محاسبه نیمرخ سطح آب در کانال های روباز [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 53-59]
 • بهمنش، بهاره واکاوی نگرش بهره برداران مرتعی نسبت به خوشخوراکی گیاهان علوفه ای [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 95-112]
 • بهمنش، بهاره اتنوبوتانی و تعیین جذابیت گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در عرصه های مرتعی- جنگلی توسکستان- استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 51-64]

پ

 • پاتو، مجید تأثیر قطر قلمه بر برخی از ویژگی‌های رویشی نهال‌های تبریزی (Populus nigra L. 62/154) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 29-40]
 • پارساخو، آیدین بررسی برخی مشخصات جریان در آب راهه های جنگلی هنگام عبور از عرض جاده با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]

ت

 • تاتاری، علی اصغر اهمیت تولید و کاربردهای کامپوزیت های کاغذ- پلیمررسانا [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 27-37]
 • تقوای سلیمی، ادریس به کار گیری اصول زیست محیطی در طراحی شبکه جاده های جنگلی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 33-52]
 • تمرتاش، رضا بررسی اثر چرای دام برتغییرات ذخیره کربن در اندام‌های گیاهی گون پنبه‌ای (Astragalus gossypinus) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]
 • تمرتاش، رضا بررسی فلورستیک و شکل زیستی مراتع ییلاقی حوزه نکارود [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جبله، احمدرضا ارزیابی وضعیت ذخایر ماهیان اقتصادی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مطالعات انجام شده با نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 111-121]
 • ججوزاده، محمد بررسی برخی مشخصات جریان در آب راهه های جنگلی هنگام عبور از عرض جاده با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]
 • جعفری، زهرا مطالعه برخی شاخصهای کیفیت خاک تحت دو نوع مدیریت متفاوت (مطالعه موردی: مراتع چات گنبدکاوس) [(مقالات آماده انتشار)]
 • جعفری، محمدرضا بررسی تیپهای گیاهی و واحدهای اکولوژیک حوزه رودخانه سیمره در استانهای ایلام و لرستان [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 13-26]
 • جعفری میانایی، فاطمه سیستم های آگروفارستری راهکاری مناسب به منظور بهبود حاصل خیزی و حفاظت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-17]
 • جوزی، سید علی ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی آب های زیرزمینی دشت بهار همدانبه روش های تلفیقی AVI و GODS ،DRASTIC [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-82]

ح

 • حاتمی گل مکانی، پروانه معرفی نرم افزار آموزشی محاسبه نیمرخ سطح آب در کانال های روباز [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 53-59]
 • حاجی، خدیجه برآورد میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه‌ آبخیز روضه‌چای ارومیه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • حبشی، هاشم مزایا و معایب روش های اندازه گیری شاخص سطح برگ در بوم سازگان های جنگلی [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 97-109]
 • حسنی، محمد بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنار آبچر مهاجر تالاب شیرین سو در استان همدان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]
 • حسینی، سیدعطاله بررسی برخی مشخصات جریان در آب راهه های جنگلی هنگام عبور از عرض جاده با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]
 • حسن زاد ناورودی، ایرج مقایسه وضعیت زادآوری در توده های جنگلی کمتردست خورده و تخریب یافته بلوط استان کردستان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-98]
 • حسین زاده، جعفر بررسی تیپهای گیاهی و واحدهای اکولوژیک حوزه رودخانه سیمره در استانهای ایلام و لرستان [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 13-26]
 • حسینعلی زاده، محسن سیستم های آگروفارستری راهکاری مناسب به منظور بهبود حاصل خیزی و حفاظت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-17]
 • حسینعلی زاده، محسن نمونه‌برداری به روش ابرمکعب‌لاتین اَبَرمکعب‌لاتین در منابع طبیعی در محیط نرم‌افزار R [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • حسن نژاد، مرضیه بررسی اثر چرای دام برتغییرات ذخیره کربن در اندام‌های گیاهی گون پنبه‌ای (Astragalus gossypinus) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]
 • حسنی نژاد، مریم معرفی و شناسایی گونه های باغ صخره ای باغ گیاه شناسی ملی ایران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 157-176]

خ

 • خیراندیش، حامد ویژگی های رویشی و رویشگاهی توده های آمیخته حرّا و چندل خور آذینی سیریک [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]
 • خورنکه، سیف الله تاثیر تاریخ کاشت بر جوانه زنی و سرمازدگی بهاره نونهال افراپلت [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 27-44]

د

 • دشتبانی خضری، رضا بررسی جنبه های مخرب انواع قیر و راه کارهای بیولوژیکی کنترل آن ها در صنایع خمیر و کاغذ [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-20]
 • دشتبانی خضری، رضا اهمیت انرژی و راه کارهای بهبود مصرف آن در صنایع خمیر و کاغذ [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 15-27]
 • دهقانی فیروزآبادی2، محمدرضا طراحی سامانه های مناسب تصفیه فاضلاب در صنایع تولید ورق های فشرده چوبی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 77-92]

ذ

 • ذاکری، امید ویژگی های رویشی و رویشگاهی توده های آمیخته حرّا و چندل خور آذینی سیریک [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]
 • ذکریائی، حمیده نقش مواد ضد عفونی کننده در پرورش آبزیان زینتی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 63-78]

ر

 • رافت نیا، نصرت اله تعیین نقشه پتانسیل مکانیکی خاک در احداث جاده‌های جنگلی با استفاده از GIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • رحمانپور، افسون معرفی و شناسایی گونه های باغ صخره ای باغ گیاه شناسی ملی ایران [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 157-176]
 • رسالتی، حسین ارزیابی جایگزینی تکنولوژی نوظهور خمیرکاغذسازی با ارزش افزوده زیاد AVAP به جای خمیرکاغذسازی شیمیایی سنتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 45-55]
 • رسالتی، حسین بررسی جنبه های مخرب انواع قیر و راه کارهای بیولوژیکی کنترل آن ها در صنایع خمیر و کاغذ [دوره 3، شماره 1، 1393، صفحه 1-20]
 • رسالتی، حسین مروری کوتاه بر روشهای بیولوژیکی جهت کنترل مواد محلول و کلوئیدی (DCS) موجود در سیستم کاغذسازی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 31-46]
 • رستمی کیا، یونس مقایسه توان تولید جست گونه‌ها و پروونانس‌های مختلف اکالیپتوس به منظور استفاده در دوره های بهره‌برداری کوتاه مدت در منطقه پارس‌آباد اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 79-88]
 • رضایی، حسن حذف رنگزای آنیونی کنگورد از پساب های صنعتی با استفاده از نانومواد [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 139-155]
 • رضوی، سیده آسیه حذف رنگزای آنیونی کنگورد از پساب های صنعتی با استفاده از نانومواد [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 139-155]
 • رضوانی گیل کلایی، سهراب ارزیابی وضعیت ذخایر ماهیان اقتصادی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مطالعات انجام شده با نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 111-121]
 • ریواز، فیروزه نمونه‌برداری به روش ابرمکعب‌لاتین اَبَرمکعب‌لاتین در منابع طبیعی در محیط نرم‌افزار R [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]
 • روحانی، حامد ارزیابی پتانسیل دگرآسیبیL. Atriplex lentiformis بر برخی از صفات جوانه‌زنی Medicago scutellata var Robinson، Lepidum sativum L. و L. var atroviolaceum Regel Allium ampeloprasum [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 143-158]
 • رونیاسی، نسیم ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی آب های زیرزمینی دشت بهار همدانبه روش های تلفیقی AVI و GODS ،DRASTIC [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-82]

ز

 • زنگی آبادی، سمیه جداسازی تیپ های پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجنده LISS Ш ماهواره IRS [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 39-49]

س

 • ساسانی فر، سمیرا بررسی دقت دو دستگاه شیب سنج سونتو و دستگاه اندازه‌گیری فاصله و آزیموت Trupulse360 در اندازه‌گیری ارتفاع درختان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 15-26]
 • سالاری جزی، میثم بررسی برخی مشخصات جریان در آب راهه های جنگلی هنگام عبور از عرض جاده با استفاده از مدل HEC-RAS [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 191-204]
 • سیبی، احمد تعیین نقشه پتانسیل مکانیکی خاک در احداث جاده‌های جنگلی با استفاده از GIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • سپهری، یدالله نقش باورهای دینی و تأثیرگذاری آن در احیای جنگل و جلوگیری از تخریب آن [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 19-31]
 • ستاریان، علی تنوع زیستی، فرمهای رویشی و کوریوتیپ گیاهان در معرض خطر حوزه آبخیز تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 15-29]
 • سردابی، حسین مقایسه توان تولید جست گونه‌ها و پروونانس‌های مختلف اکالیپتوس به منظور استفاده در دوره های بهره‌برداری کوتاه مدت در منطقه پارس‌آباد اردبیل [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 79-88]
 • سعیدی، سپیده سنجش عملکرد: ضرورتی برای مدیریت پایدار مناطق تحت حفاظت [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]
 • سلیمی، هدی مقایسه وضعیت زادآوری در توده های جنگلی کمتردست خورده و تخریب یافته بلوط استان کردستان [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 85-98]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول مدل سازی روابط مکانی فراجمعیت با کاربرد نرم افزار اکوژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • سلمان ماهینی، عبدالرسول ارزیابی موجودی منابع اطلاعاتی در ایران برای نقشه‌سازی خدمات اکوسیستم در راستای برنامه‌ریزی مکانی و مدیریت سرزمین [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]
 • سودایی، سهیلا مطالعه خروج چوب درختان بادافتاده با تراکتور کشاورزی مجهز به وینچ [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 83-95]
 • سوداگر، محمد نقش مواد ضد عفونی کننده در پرورش آبزیان زینتی [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 63-78]

ش

 • شتائی، شعبان مروری بر خوارزمی‌های تشخیص و مرزبندی تاج درختان بر روی تصاویر هوایی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 47-59]
 • شرافتمند راد، محسن بررسی و مقایسه عوامل موثر بر تخریب مراتع از دیدگاه بهره‌برداران و کارشناسان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آق‌قلا) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 125-141]
 • شریفیان بهرمان، ابوالفضل بررسی و مقایسه عوامل موثر بر تخریب مراتع از دیدگاه بهره‌برداران و کارشناسان (مطالعه موردی: مراتع شهرستان آق‌قلا) [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 125-141]
 • شعبانی، علی ارزیابی وضعیت ذخایر ماهیان اقتصادی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مطالعات انجام شده با نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 111-121]
 • شکاریان، احسان اهمیت تولید و کاربردهای کامپوزیت های کاغذ- پلیمررسانا [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 27-37]
 • شکیبا، مراد محمد ارزیابی وضعیت ذخایر ماهیان اقتصادی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مطالعات انجام شده با نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 111-121]
 • شهرکی، محمدرضا واکاوی نگرش بهره برداران مرتعی نسبت به خوشخوراکی گیاهان علوفه ای [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 95-112]
 • شهرکی، محمدرضا اتنوبوتانی و تعیین جذابیت گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در عرصه های مرتعی- جنگلی توسکستان- استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 51-64]

ص

 • صفری، رقیه ارزیابی وضعیت ذخایر ماهیان اقتصادی سواحل جنوبی دریای خزر با استفاده از مطالعات انجام شده با نشانگرهای ریزماهواره [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 111-121]
 • صلاحی کجور، الهه بررسی فلورستیک و شکل زیستی مراتع ییلاقی حوزه نکارود [(مقالات آماده انتشار)]

ط

 • طاطیان، محمدرضا بررسی اثر چرای دام برتغییرات ذخیره کربن در اندام‌های گیاهی گون پنبه‌ای (Astragalus gossypinus) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 1-18]
 • طاطیان، محمدرضا بررسی فلورستیک و شکل زیستی مراتع ییلاقی حوزه نکارود [(مقالات آماده انتشار)]
 • طالبی، منیژه ارزیابی وضعیت زهکشی جاده‏های جنگلی منطقه ارسباران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]

ع

 • عادلی، افشین راهبردهای حفاظت میانکاله [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 37-52]
 • عباس میری، سیده سمانه برآورد ارزش حفاظتی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-50]
 • عبدی، احسان ارزیابی وضعیت زهکشی جاده‏های جنگلی منطقه ارسباران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]
 • عسگری، حمیدرضا سیستم های آگروفارستری راهکاری مناسب به منظور بهبود حاصل خیزی و حفاظت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-17]
 • عطائی، صدف ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی آب های زیرزمینی دشت بهار همدانبه روش های تلفیقی AVI و GODS ،DRASTIC [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 65-82]
 • عظیمی، مژگان السادات ارزیابی موجودی منابع اطلاعاتی در ایران برای نقشه‌سازی خدمات اکوسیستم در راستای برنامه‌ریزی مکانی و مدیریت سرزمین [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]

غ

 • غریبی، شیوا مدل سازی روابط مکانی فراجمعیت با کاربرد نرم افزار اکوژنتیک [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 1-14]
 • غفاری، منصور اهمیت تولید و کاربردهای کامپوزیت های کاغذ- پلیمررسانا [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 27-37]
 • غلامی، نغمه اتنوبوتانی و تعیین جذابیت گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در عرصه های مرتعی- جنگلی توسکستان- استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 51-64]
 • غلامعلی پورعلمداری، ابراهیم ارزیابی پتانسیل دگرآسیبیL. Atriplex lentiformis بر برخی از صفات جوانه‌زنی Medicago scutellata var Robinson، Lepidum sativum L. و L. var atroviolaceum Regel Allium ampeloprasum [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 143-158]
 • غنچه پور، دیبا سیاستهای پیشنهادی برای مدیریت جامع آبخیز با هدف مقابله با بیابانزایی (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز دجله و فرات) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 55-70]

ف

 • فیض نیا، سادات نمونه‌برداری به روش ابرمکعب‌لاتین اَبَرمکعب‌لاتین در منابع طبیعی در محیط نرم‌افزار R [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 1-14]

ق

 • قاسمی، اقدس مروری بر خوارزمی‌های تشخیص و مرزبندی تاج درختان بر روی تصاویر هوایی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 47-59]
 • قاسمی، فرهاد ارزیابی کمی و کیفی توده های جنگلی در ذخیره گاه جنگلی فندق لو اردبیل [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 93-108]
 • قاسمیان، علی مرکب زدایی خنثی جایگزین مناسب و اقتصادی برای مرکب زدایی متداول قلیایی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-68]
 • قربانی، اردوان مقایسه روش های جداسازی جریان پایه رودخانه و تغییرات فصلی آن در تعدادی از آبخیزهای استان اردبیل [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 123-137]
 • قربانی، اردوان تنوع زیستی، فرمهای رویشی و کوریوتیپ گیاهان در معرض خطر حوزه آبخیز تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 15-29]
 • قربان نژاد، پیام طراحی سامانه های مناسب تصفیه فاضلاب در صنایع تولید ورق های فشرده چوبی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 77-92]
 • قمی معتضه، علیرضا به کار گیری اصول زیست محیطی در طراحی شبکه جاده های جنگلی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 33-52]

ک

 • کاویان پور، امیرحسین تنوع زیستی، فرمهای رویشی و کوریوتیپ گیاهان در معرض خطر حوزه آبخیز تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 15-29]
 • کر، داریوش تعیین نقشه پتانسیل مکانیکی خاک در احداث جاده‌های جنگلی با استفاده از GIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرامت زاده، علی برآورد ارزش حفاظتی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-50]
 • کریمی، مریم برآورد ارزش حفاظتی پناهگاه حیات وحش دشت ناز ساری با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 41-50]
 • کرمزاده، سرخوش مطالعه خروج چوب درختان بادافتاده با تراکتور کشاورزی مجهز به وینچ [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 83-95]
 • کمالی، علیرضا ویژگی های رویشی و رویشگاهی توده های آمیخته حرّا و چندل خور آذینی سیریک [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 61-77]

گ

 • گودرزی، مصطفی تعیین ارزش حفاظتی سواحل دریای خسر با استفاده از روش تمایل به پرداخت افراد و الگوی دو مرحله ای هکمن (مطالعه موردی: سواحل بابلسر) [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 69-84]

م

 • مجنونیان، باریس ارزیابی وضعیت زهکشی جاده‏های جنگلی منطقه ارسباران [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 51-61]
 • محبی، علی تحلیلی بر فصول و بخش های مختلف طرح های مرتعداری [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 177-185]
 • محمدی، جهانگیر معرفی روش های تجدید حجم درختان مقطوعه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 99-111]
 • محمدپور، ماشاالله بررسی تیپهای گیاهی و واحدهای اکولوژیک حوزه رودخانه سیمره در استانهای ایلام و لرستان [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 13-26]
 • محمدی سمانی، کیومرث به کار گیری اصول زیست محیطی در طراحی شبکه جاده های جنگلی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 33-52]
 • محمدی قنبرلو، سمیه تعیین نقشه پتانسیل مکانیکی خاک در احداث جاده‌های جنگلی با استفاده از GIS [(مقالات آماده انتشار)]
 • محمدی کنگرانی، حنانه سیاستهای پیشنهادی برای مدیریت جامع آبخیز با هدف مقابله با بیابانزایی (مطالعه موردی؛ حوزه آبخیز دجله و فرات) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 55-70]
 • میری، سید محسن مرکب زدایی خنثی جایگزین مناسب و اقتصادی برای مرکب زدایی متداول قلیایی [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 53-68]
 • مرادزاده آذر، نگار تأثیر قطر قلمه بر برخی از ویژگی‌های رویشی نهال‌های تبریزی (Populus nigra L. 62/154) [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 29-40]
 • میرزایی زاده، وحید شناسایی عوامل موثر بر کاهش پوشش جنگلی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (مطالعه موردی: منطقه جنگلی بیوره- شهرستان ملکشاهی) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 91-110]
 • میرکریمی، سیدحامد سنجش عملکرد: ضرورتی برای مدیریت پایدار مناطق تحت حفاظت [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 71-90]
 • میرکریمی، سید حامد ارزیابی موجودی منابع اطلاعاتی در ایران برای نقشه‌سازی خدمات اکوسیستم در راستای برنامه‌ریزی مکانی و مدیریت سرزمین [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 109-123]
 • مصطفی زاده، رئوف مقایسه روش های جداسازی جریان پایه رودخانه و تغییرات فصلی آن در تعدادی از آبخیزهای استان اردبیل [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 123-137]
 • مصطفی زاده، رئوف برآورد میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه‌ آبخیز روضه‌چای ارومیه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • مصطفی لو، حمید اتنوبوتانی و تعیین جذابیت گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در عرصه های مرتعی- جنگلی توسکستان- استان گلستان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 51-64]
 • معیری، محمد هادی معرفی روش های تجدید حجم درختان مقطوعه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 99-111]
 • مللکپور، بهروز تنوع زیستی، فرمهای رویشی و کوریوتیپ گیاهان در معرض خطر حوزه آبخیز تهران [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 15-29]
 • مهری، سونیا مقایسه روش های جداسازی جریان پایه رودخانه و تغییرات فصلی آن در تعدادی از آبخیزهای استان اردبیل [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 123-137]

ن

 • ناصری، فرزین جداسازی تیپ های پوشش گیاهی با استفاده از داده های سنجنده LISS Ш ماهواره IRS [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 39-49]
 • نصری، مسعود ارزیابی تناسب اراضی برای اکوسیستم مرتع با استفاده از GIS در حوزه آبخیز آبسرخ لرستان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • نظرنژاد، حبیب برآورد میزان فرسایش خاک در کاربری‌های مختلف از طریق مدل RUSLE در حوزه‌ آبخیز روضه‌چای ارومیه [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 173-189]
 • نقدی، رامین به کار گیری اصول زیست محیطی در طراحی شبکه جاده های جنگلی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 33-52]
 • نیک نژاد، مریم شناسایی عوامل موثر بر کاهش پوشش جنگلی با استفاده از تصاویر ماهواره لندست (مطالعه موردی: منطقه جنگلی بیوره- شهرستان ملکشاهی) [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 91-110]
 • نیکوی، مهرداد مطالعه خروج چوب درختان بادافتاده با تراکتور کشاورزی مجهز به وینچ [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 83-95]
 • نمیرانیان، منوچهر بررسی دقت دو دستگاه شیب سنج سونتو و دستگاه اندازه‌گیری فاصله و آزیموت Trupulse360 در اندازه‌گیری ارتفاع درختان [دوره 6، شماره 1، 1396، صفحه 15-26]
 • نور، فاطمه ارزیابی تناسب اراضی برای اکوسیستم مرتع با استفاده از GIS در حوزه آبخیز آبسرخ لرستان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]

و

 • وارسته مرادی، حسین بررسی تنوع گونه‌ای پرندگان آبزی و کنار آبچر مهاجر تالاب شیرین سو در استان همدان [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 1-13]
 • وزیری، وحید بررسی روش های تولید نانوذرات نقره و خاصیت ضد میکروبی آن در صنعت کاغذسازی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 79-93]
 • وزیری، وحید اهمیت انرژی و راه کارهای بهبود مصرف آن در صنایع خمیر و کاغذ [دوره 6، شماره 2، 1396، صفحه 15-27]

ی

 • یداللهی، رحیم ارزیابی جایگزینی تکنولوژی نوظهور خمیرکاغذسازی با ارزش افزوده زیاد AVAP به جای خمیرکاغذسازی شیمیایی سنتی [دوره 2، شماره 2، 1393، صفحه 45-55]
 • یزدان مقدم، جواد طراحی سامانه های مناسب تصفیه فاضلاب در صنایع تولید ورق های فشرده چوبی [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 77-92]
 • یگانه، حسن ارزیابی تناسب اراضی برای اکوسیستم مرتع با استفاده از GIS در حوزه آبخیز آبسرخ لرستان [دوره 7، شماره 1، 1397، صفحه 61-75]
 • یلمه، غفار معرفی روش های تجدید حجم درختان مقطوعه [دوره 2، شماره 1، 1392، صفحه 99-111]