تعیین نقشه پتانسیل مکانیکی خاک در احداث جاده‌های جنگلی با استفاده از GIS

نوع مقاله: علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته

2 عضو هیت علمی

3 دانشجو

چکیده

چکیده :
جاده‌های جنگلی نقش اساسی در مدیریت، حفاظت و احیاء جنگل‌ها در مناطق کوهستانی دارند. جاده‌های جنگلی با وجود هزینه‌بر بودن، به‌عنوان عاملی ضروری برای دسترسی به منظور مدیریت منابع جنگلی مطرح هستند. آگاهی و بررسی ویژگی‌های خاک نقش بارزی در تشخیص پتانسیل زمین به عنوان زیر بنای جاده سازی ایفا می‌کند. با توجه به هزینه‌های گزاف آزمایش‌های مکانیک خاک کاهش تعداد نمونه به کم‌ترین تعداد از مسائل مهم در بررسی‌های مکانیک خاک مسیر جاده‌های جنگلی است. برای رسیدن به این هدف در این بررسی مشخصه‌های خاک‌شناسی، شیب، جهت، ارتفاع از سطح دریا و... و با استفاده از قابلیت GIS منطقه مورد مطالعه زون‌بندی و به واحدهای همگن از نظر شکل زمین تقسیم شد. پس از تهیه نقشه شکل زمین، از هر واحد در محل عبور جاده یک نمونه و در مجموع 32 نمونه خاک برداشت و از نظر مشخصه‌های خاک مانند درصد رطوبت طبیعی، وزن مخصوص ظاهری، بافت خاک، مورد آزمایش قرار گرفت. بر اساس نقشه زون‌بندی خاک‌شناسی شامل 10 ناحیه مشابهه حاصل گردید. از هر کدام از این نواحی یک نمونه برداشت و آزمایش‌های مکانیک خاک و طبقه‌بندی به روش یکسان بر روی آن‌ها انجام گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که فقط 30 درصد خاک درشت دانه و 70 درصد آن ریز دانه بوده، و از این مقدار هم 40 درصد خاک ریز دانه رسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mechanical potential of the soil in the construction of forest roads using GIS

نویسندگان [English]

  • ahmad sibi 1
  • nosrat Raafatnia 2
  • somaye mohamadi 1
  • darush kor 3
چکیده [English]

Forest roads play a vital role in the management, conservation and restoration of forests are in mountainous regions. Despite the cost of forest roads, they are essential infrastructure to provide access for resource management.The recognition ofthese properties has a critical role in choosing the ground as one of the materials. Due to expenses of soil analysis, reducing soil samples to its minimum and maintaining its validity are of great importance in soil mechanics in forest roads. In this research, based on geomorphological properties such as slope, aspect, altitude, etc, zonation of study area was done and divided into homogenous units based on landform using GIS. After preparing landform map, one soil sample and totally 32 samples were taken in units from which road passes.Then soil properties like normal moisture (%), bulk density and soil texture were analyzed.With regard to result of pretests 10 zones with similar properties were divided. According to soilzonation map, 10 samples were taken using GPS and experiments were carried out in geotechnic lab.Classification of the soils carried out using the above experiments according to USCS method. Resultsshow only two samples of all samples (30%) are coarse soil and the others (30%) are finesoil. 40% of fine soil have clay fine soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • network roads
  • Capabilities
  • Mechanical
  • soil mechanics
  • GIS