مقایسه توان تولید جست گونه‌ها و پروونانس‌های مختلف اکالیپتوس به منظور استفاده در دوره های بهره‌برداری کوتاه مدت در منطقه پارس‌آباد اردبیل

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس پژوهشی بخش جنگل و مرتع

2 عضو هیت علمی موسسه تحقیات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

اکالیپتوس‌ها و صنوبرها با سرعت رشد زیاد و امکان تولید جست‌های متعدد برای دوره‌های متوالی، از مناسب‌ترین گونه‌های درختی برای تولید ماده چوبی در کوتاه‌مدت محسوب می‌گردند. چوب‌های تولیدی در این روش در صنایع مختلفی همچون تخته خرده چوب، ام دی اف و کاغذ‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرند. بدین منظور، شش گونه و پروونانس اکالیپتوس، شامل: E. camaldulensis ،E. grandis، E. saligna و E.viminalis مازندران و گونه‌ها و پروونانس‌های E. viminalis و E. macarthurii گیلان تهیه و در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار در ایستگاه تحقیقات مغان مورد آزمایش قرار گرفتند. براین اساس، در هر واحد آزمایشی در هر تکرار 49 اصله نهال از هر گونه با فاصله 3×3 متر کاشته شدند. همه پایه‌ها در فروردین1393 به دلیل آسیب‌دیدگی جدی بر اثر سرمای شدید سال قبل، کف‌بر شده و مشخصه‌هایی از قبیل تعداد، ارتفاع بلندترین جست و قطر یقه جست‌ها در پایان دوره رویش اندازه‌گیری شدند. داده‌ها براساس روش‌های تجزیه واریانس، آزمون دانکن و تجزیه خوشه‌ای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که اختلاف معنی‌داری بین گونه‌ها و پروونانس‌ها از نظر صفات مورد مطالعه وجود دارد، به‌طوریکه بیشترین تعداد جست (38) به پروونانس E. viminalis 168- sh و بیشترین ارتفاع و قطریقه جست به ترتیب با 83/2 متر و 6/3 سانتی‌متر به گونه و پروونانس41- ch E. camaldulensis تعلق داشت. براساس نتایج تجزیه خوشه‌ای، سه گونه و پروونانس 41- ch E. camaldulensis،156-ch E. grandis و E.viminalis 168 sh در اولویت اول برای استفاده در سیستم های بهره‌برداری کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Comparison of shooting ability of Eucalyptus species and Provenances for short rotation system application in Par-Abad of Ardabil Province.

نویسنده [English]

  • YOUNES ROSTAMIKIA 1
1 research expert
چکیده [English]

Abstract
Eucalyptus as fast growing tree with a great potential of coppicing at consecutive periods is the most suitable tree species to provide wood at short period. Produced woods under short rotation system is used in different industries such as particle board, pulp and paper. This research was conducted to compare coppicing potential of different eucalypt species and Provenance in Pars-Abad region of Ardabil Province. For this purpose six provenance of Eucalyptus, including E. camaldulensis 41-ch, E. grandis 156-ch, E. macarthurii 169-sh, E.saligna 171-ch, E. viminalis-168-ch and E. viminalis168-sh were planted, based on statistical design of Randomized Complete Blocks, with three replication at 3x3 meter spacing and 49 seedlings per plot. The seedlings were cut after one year growth and some parameters such as number of shoot, and shoot height and diameter were measured. The results showed that, there was significant difference between the eucalypt species and provenances in respect to eucalypt characteristics The greatest number of shoots belonged to E. viminalis 168-sh and the greatest value of shoot height and diameter belonged to E. camaldulensis 41-ch. According to cluster analysis result, E. camaldulensis 41-ch, E. grandis 156-ch and E. viminalis 168-sh are suggested for short rotation system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : ‌ shoot
  • Height
  • Diameter
  • Cluster analysis
  • Duncan