نقش مواد ضد عفونی کننده در پرورش آبزیان زینتی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

به‌طور کلی ضدعفونی، شامل مجموعه عملیاتی لست که با هدف نابودی میگروارگانیسم‌های محیطی و.کلیه عوامل بیماری‌زا صورت می‌گیرد. ضدعفونی باید باکتری‌ها، قارچ‌ها، ویروس‌ها و انگل‌های محیطی را به حدی برساند که تأثیر نامطلوب آن‌ها روی سلامت ماهیان به حداقل یرسد. ضدعفونی‌کننده‌ها عموما در مدت کمی (طی چند دقیقه) اثر کرده و باکتری‌ها و حتی برخی موارد ویروس‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها را نیز می‌کشند. برخی از مواد ضدعفونی‌کننده از جمله: پرمنگنات پتاسیم، فنول‌ها، مالاشیت سبز، متیلن آبی، سورفکتانت‌ها، کلرید سدیم، هالو‍ژن‌ها، آلدهیدها، کوزول، اوزون، گوگرد، آب اکسیژنه، قلیاها، ویرکن‌اس، فلزات سنگین، الکل‌ها، پراستیک اسید، آب الکترولیزشده اسیدی، نانهونقره، نانوسید و اشعه فرابنفش می‌باشد. ضدعفونی‌کننده‌های خاصی که برای ضدعفونی سطوح بدن حیوانات و انسان به‌کار می‌روند، آنتی‌سپتیک خوانده می‌شوند. ضدعفونی کننده‌ها معمولا به یکی از روش‌های دهیدراتاسیون و خشک کردن میکروارگانیسم مثل: حرارت، ایجاد لایه ضخیم کننده در سطح میکروارگانیسم، اثر بر نفوذپذیری غشاء پلاسمایی سلول باخاصیت سورفاکتنت، اثر تخریب بر پروتئین‌های داخلی به‌خصوص آنزیم‌ها و تغییر شرایط فیزیکی بر میکروارگانیسم‌ها اثر می‌کنند. امروزه علاوه بر بیماری‌های عفونی، باقیمانده‌های سموم کشاورزی، داروهای دام‌پزشکی، مواد آلی و غیرآلی در آبزیان از چالش‌های مطرح بوده و ضروری‌ است که تولیدات شیلاتی از دو نظر اقتصادی و بهداشتی مورد نظر قرار گیرند. ضدعفونی و گندزدایی در ماهیان نه تنها از نقطه نظر پیشگیری از بروز مشکلات بهداشتی ضروری می‌باشد، بلکه باعث افزایش بهره‌وری و ارتقاء کیفیت تولیدات می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of disinfectants in aquaculture and ornamental fish

نویسندگان [English]

  • hamideh zakariaee
  • azam amirbaik
چکیده [English]

Generally speaking, dissinfecting includes a set of operations aimed at killing environmental microorrganisms and all pathogenic factors. Disinfecting shoud reduce the bacteria, virus, fungi and environmental parasites to the extend that their unpleasent effect on the fish health with be minimaized.Disinftants generally take effect in a short time (within some minutes) and kill bacteria and even, in some cases, virus, fungi and parasites too. some Disinftants are malachite green , phenolphthalein, potassium permanganat, crosol, salt, sulphur dioxide, surfactants, calsinm oxide, uv, ozone, nanocide, nanosilver, electrolysis of water, peracetic acide, alcohol, heavy metals, aldehyde, hydrogen proxide, alkalines, halogens and etc. the special Disinftantsapplied to animal and human body surfaces are known as antiseptics. Disinftants usually take effect in one of the following forms: dehydration and drying of microorganisms such az heat, creation of a thin, killing layer on the surface of microorganisms, influence over penetrability of the cel membrane whit surfactant property, effect of destruction on internal protein, particularly enzymes and changed physical conditions on microorganisms. Nowadays, in addition to the infectious diseases, remainders of agriculturl toxics, veterinary medications, heavy metals, organic and inorganic substances in aquatics are also among the challenges discussed and it is essential that fisheries products should be examined both economically and hygienically. disinfecting of fish breeding ponds in necessary not only from the viewpoint of hygienic problem prevention but also raises the level of productivity and product quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Disinftants
  • culture
  • manual fish