انتخاب منبع غذایی گوزن زرد ایرانی (Cervus dama mesopotamica) جزیره اشک پارک ملی دریاچه ارومیه در فصل بهار

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.3355

عنوان مقاله [English]

Nutritional resource selection for Persian fallow deer (Cervusdamamesopotamica) in Ashk Island, Urmia lake national park in spring season