شیوع بیماری ذغالی (Biscogniauxia mediterranea) در جنگل های بلوط

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.3353

عنوان مقاله [English]

Occurrence of Charcoal disease (Biscogniauxia mediterranea) in oak forests