بررسی ویژگی های آناتومیکی و ترکیبات شیمیایی چوب درختچه استبرق (Calotropis procera)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.3352

عنوان مقاله [English]

Investigation of anatomical and chemical characteristics of Calotropis procera wood