بررسی منشاء، اثرات و راهکارهای پدیده گرد و غبار در ایران

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2016.2799

عنوان مقاله [English]

An investigation on sources, consequences and solutions of dust storm phenomenon in Iran