معرفی روش های تشخیص ضایعات در سطح چوب با استفاده از پردازش تصاویر دیجیتال

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2015.2607

عنوان مقاله [English]

A review on defect detection techniques in wood surfaces using digital image processing