بررسی امکان نگهداری بذر پسته وحشی خوراکی (Pistacia vera) در شرایط فراسرد (Cryopreservation)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

10.22069/ejang.2015.2605

عنوان مقاله [English]

Possibility evaluation of Pistacia vera L. seed conservation under cryogenic condition