اندازه گیری و مقایسه مواد استخراجی گونه های صنوبر، اکالیپتوس، گندم و باگاس با استفاده از حلال های مختلف

نوع مقاله : علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

Measurement and Comparison of Extractive Content fromPoplar, Eucalyptus, Wheat Straw and Bagasse Species Using Different Solvents