روش های مشاهده لایه اپی کوتیکول برگ درختان

نوع مقاله : علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

Methods to Observe Leaf Epicuticular Wax Layer of Trees