مطالعه برخی شاخص های کیفیت خاک تحت دو نوع مدیریت متفاوت (مطالعه موردی: مراتع چات گنبدکاوس)

نوع مقاله : علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

An Investigation Some Soil Quality Indicators Under two Different Management (Case study: Chat Rangelands in Gonbadekavoos)