تهیه نقشه پتانسیل مکانیکی خاک در احداث جاده های جنگلی با استفاده از GIS

نوع مقاله : علمی-ترویجی


عنوان مقاله [English]

Soil Mechanical Potential Mapping in Construction of Forest Roads Using GIS