مرکب زدایی خنثی جایگزین مناسب و اقتصادی برای مرکب زدایی متداول قلیایی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشیار گروه صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانش آموخته دکتری صنایع خمیر و کاغذ، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

امروزه استفاده مجدد از کاغذهای بازیافتی‌ به عنوان یکی از روش‌های تامین مواد اولیه سلولزی مناسب برای صنایع خمیر و کاغذ مورد توجه جدی قرار گرفته است. به دلیل وجود آلاینده‌هایی مانند چسب‌ها و مرکب چاپ، ویژگی‌های نوری و مکانیکی کاغذهای بازیافتی به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد، ولی به کمک روش مرکب¬زدایی می¬توان از افت ویژگی¬های مذکور جلوگیری کرد. از طرف دیگر، به دلیل مشکلات ایجاد شده در این روش مانند تیره شدن خمیرکاغذ در محیط قلیایی و افزایش بار آلودگی پساب سبب ایجاد محدودیت¬هایی در استفاده از این روش شده است. در حال حاضر، روش مرکب¬زدایی خنثی به عنوان جایگزین مناسبی برای مرکب¬زدایی قلیایی در سطح دنیا مطرح می¬باشد. در مقاله حاضر به مزایا و محدودیت¬های این روش پرداخته می¬شود. به طور کلی، مرکب¬زدایی خنثی به علت کاهش مصرف مواد شیمیایی، سبب صرفه جویی در هزینه¬های تولید شده و از لحاظ زیست محیطی نیز به دلیل حذف هیدروکسید سدیم، مقادیر COD و BOD پساب کارخانجات کاهش می¬یابند. به علاوه، کاهش انحلال مواد قابل حل موجود در کاغذ در آب فرآیند، منجر به افزایش بازده و کاهش زرد شدن الیاف خمیرهای کاغذ مکانیکی می¬شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Neutral Deinking Proper Replacement and Economic for Conventional Alkaline Deinking

نویسندگان [English]

  • mohsen miri 1
  • A. Gh. 2
  • M.H. A.M 3
چکیده [English]

Today, reuse recycled paper as one of the ways to supplying cellulosic raw materials for pulp and paper industry has been seriously considered. due to presence of contaminant such as adhesives and printing ink, optical and mechanical properties of recycled paper considerably reduced. However, using the method of deinking the properties of a drop can be prevented. On the other hand, because of the problems in this method, such as darkening of the pulp in an alkaline environment and increased effluent load to Cause limitations in using this method. Now, neutral deinking is as an alternative to alkaline deinking is introduced in the world. This paper will examine the advantages and limitations of this method. Overall, neutral deinking because of the reduced use of chemicals, resulting in significant savings in production costs and and the environment due to the elimination of sodium hydroxide, reduce COD and BOD values effluent mills. In addition, Reducing substances soluble dissolve in the paper in water process, resulting in increased yield and reduced yellowing of mechanical fibers pulp.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Waste paper
  • Recycling
  • Conventional Alkaline Deinking Chemistry
  • Neutral Deinking Chemistry