نقش مدیریت صنایع چوب و کاغذ ایران در توسعه پایدار

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

این مقاله کوششی هدفمند برای بررسی نقش مدیریت صنایع چوب و کاغذ در استفاده از ضایعات و پسماند­های کشاورزی است. پژوهش حاضر به بررسی نقش مدیریت صنایع چوب و کاغذ کشور در توسعه پایدار و چالش‌های موجود (رشد بی‌رویه جمعیت، بهره­برداری بیش از حد منابع به‌ ویژه منابع جنگلی، آلودگی‌های محیط‌زیستی، اهمیت توسعه پایدار به‌‌عنوان تضمین‌کننده امنیت غذایی و حقوق نسل‌ها) پرداخته است. بدین‌منظور، میزان استفاده از پسماندهای کشاورزی در صنایع خمیر و کاغذ ایران با یکدیگر مقایسه شد و ضمن تبیین مفاهیم کلی توسعه پایدار، رهیافت­های ترویجی چون: آموزش افراد در استفاده بهینه از مواد اولیه، مدیریت پسماندهای کشاورزی و استفاده از این نوع مواد در ساخت چندسازه­های چوبی، اصلاح شیوه‌های مدیریت جنگل و کاهش ضایعات به هنگام بهره‌برداری، حمایت دولت از کاشت گونه‌های جنگلی سریع‌الرشد، استفاده از کاغذهای باطله از طریق بازیافت و فرآوری مجدد در صنایع کاغذ کشور، حمایت از تشکل‌های مردم‌ نهاد (NGO) فعال در زمینه محیط زیست و بازیافت، فرهنگ‌سازی و تنویر افکار عمومی به‌‌منظور تبیین جایگاه و ارزش‌ جنگل‌ها و مراتع و مدیریت پایدار به برنامه‌ریزان و سیاستگزاران صنعت چوب معرفی شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of wood and paper industries management of Iran in sustainable development

چکیده [English]

This study is an objective effort to investigate the role of wood and paper industries management in application of agricultural wastes and residues. The role of wood and paper industries management of country in sustainable development and upcoming chanlenges (including growing population and over exploitation use of sources especially forest resources, environmental pollutions, importance of sustainable development as an ensuring factor of food safety and generations rights) has discussed in present work. Therefore, the amount of agricultural residues usage in pulp and paper industries in Iran was compared, and in addition to expression of general concepts of sustainable development, following propagative approaches introduced to planners and policymakers of wood industries: training people in optimal use of raw materials, management of agricultural residues and use of these materials in the construction of composite materials, correction of management procedures in forest and waste reduction during operational stage, government support for forest planting of fast growing species, utilization of waste papers through recycling and reprocessing in paper industries, support for NGOs active in environment and recycling, cultural works and public enlightenment to clarify the statues and worth of forest and rangelands and sustainable management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Management
  • Wood and paper industries
  • Residue
  • Environment
  • Sustainable development