جاده جنگلی و آسیب‎های زیست‎محیطی

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

چکیده
تحقق اهداف مدیریتی و بهره¬برداری اصولی از جنگل نیازمند دسترسی به بخش¬های مختلف آن است که این امر از طریق جاده¬های جنگلی ممکن می¬شود. احداث جاده¬های جنگلی موجب دگرگون شدن اکوسیستم پایدار جنگل خواهد شد. چه در مرحله ساخت و چه در مدت استفاده¬ی جاده، آسیب¬های زیست¬محیطی آن بر جنگل نمایان می¬شوند. برهم¬زدن جریان¬های آبی، افزون شدن میزان رسوبات رودخانه¬ای، نابودی زیستگاه ماهیان و سایر موجودات آبزی، تخریب و برهمخوردگی خاک، کاهش حاصلخیزی خاک، لغزش و رانش، آسیب¬ها و جراحت¬های توده جنگلی، انهدام زیستگاه¬های طبیعی ، انقراض بعضی گونه¬های جانوری از جمله این آسیب¬های زیست¬محیطی هستند. این در حالی است که برای اجرای طرحهای جنگلداری، بهره¬برداری اصولی و مدیریت در جهت توسعه پایدار وجود راههای جنگلی امری ضروری است. جاده¬های جنگلی دارای حساسیت خاصی می¬باشند. علاوه بر ساخت جاده، استهلاک جاده جنگلی نیز مشکلات زیادی به بار می¬آورد، بنابراین در مدت استفاده از جاده¬های جنگلی نیز می¬بایست بازبینی و نگهداری کافی وجود داشته باشد. اقدامات اساسی در جهت کاهش آسیب¬های زیست¬محیطی جاده از مرحله طراحی آغاز می¬شود. طراحی جاده جنگلی توجه و دقت بالایی می¬طلبد و استفاده از تکنیکهای پیشرفته جهت بررسی همه جانبه ضرورت دارد. در این میان نکات فنی خاصی وجود دارند که با توجه به آن¬ها در مرحله طراحی جاده می¬توان آسیب¬های زیست¬محیطی ناشی از ساخت جاده را کاهش داد. در این مقاله برخی نکات مهم در مرحله طراحی جاده بیان می¬شود که توجه به این موارد می¬تواند گامی مؤثر در جهت کاهش آسیب¬های زیست¬محیطی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Forest roads and environmental Damages

چکیده [English]

Abstract
Forest rational utilization needs to access via parts of forest. This access will be possible through of forest road. Construction of Forest roads change forest ecosystem. Negative environmental damages are appeared not only in construction but also in use of forest road. Some environmental damages include: disorder in water flow, increase of river sediments, diminish habitat of fish and aquatic organisms, destruction of soil, decrease of soil productivity, land slide, Damage into the forest stand, destruction of natural habitat and overthrow of animal species. However forest road construction is essential for rational utilization and performance of forestry projects. Forest roads have a particular Sensitivity. Since road depreciation will bring many problems; besides road construction, adequate inspection & conservation should be considered. Attempts in order to reduction of road damages will get started from planning stage. High accuracy in forest road planning is needed. Also applying advanced techniques is essential. Some criterions need to pay attention usefully. This paper expresses operative criterions in planning to reduce negative environmental damages of forest road.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Forest road planning
  • Forest conservation
  • forest management