طراحی فیزیکی پایگاه داده‌های آماربرداری جنگل‌های شمال‌ بر اساس مدل داده موجودیت ـ رابطه (Entity – relationship)

نوع مقاله : علمی-ترویجی

چکیده

مبنای اصلی تمامی طرح‌های جنگل‌داری و برنامه‌ریزی برای مدیریت جنگل‌های شمال، آماربرداری‌هایی هستند که بر اساس روش تصادفی سیستماتیک در این جنگل‌ها انجام می‌گیرد. اما متأسفانه سیستمی کارآمد و انعطاف‌پذیر برای تجزیه و تحلیل و پردازش این حجم عظیم اطلاعات آماربرداری که توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور جمع‌آوری می‌شود، وجود ندارد. بنابراین یک نیاز ضروری برای سازماندهی این داده‌ها و اطلاعات و ارائه آنها برای سازمان جنگل‌ها و مراتع و آبخیزداری کشور احساس می‌شود تا بتواند تمامی فعالیت‌های جمع‌آوری، تجزی و تحلیل و ارائۀ داده‌ها واطلاعات آماربرداری جنگل را تحت یک سیستم واحد درآورد. به منظور تسهیل در ذخیره، پردازش و ارائه اطلاعات آماربرداری جنگل‌های شمال، یک سیستم پایگاه داده‌های آماربرداری با کمک مدل کلی ادراکی موجودیت ـ رابطه طراحی شد. برای طراحی فیزیکی پایگاه داده یا همان اجرای مدل داده رابطه‌ای از نرم‌افزار اکسس کمک گرفته شد. سیستم طراحی شده شامل چندین مؤلفه یا زیر‌سیستم (آماربرداری‌ها، پلات‌ها، وضعیت توده‌، درختان، درختان شاهد، زادآوری‌ها) است که می‌تواند نیازمندی‌های داده‌ها و اطلاعات آماربرداری برای بررسی‌های جنگل‌داری را فرآهم ‌کند و به عنوان یک مبنایی برای تهیۀ طرح‌های جنگل‌داری مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Physical design of north forest inventories database based on Entity – relationship data model

چکیده [English]

Forest inventories that are implemented based on systematic random sample design in north forests, are the base for all forestry planning and management of north forests. Unfortunately, there is no effective and flexible system for analyzing and processing of this huge inventory information that are collected by Forests and Rangeland Organization of Iran. Therefore, it is felt that there is an urgent need for the forestry sector in Iran to organize its huge mass of inventory information and dissemination activities under a unifying. To facilitate in storage, processing and delivery of inventory information of north forest, a database for inventory data by using of Entity – relationship data model was designed. Access software was used to implement the entity- relationship data model or physical design of database system. The designed system was included several components or sub-system such as inventories, plots, stand status, trees, witness trees and regenerations. The system can provide inventory data and information requirements for forestry surveys and can be used as a base for providing of forestry plans

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory data
  • entity – relationship
  • database
  • North forests