موضوعات = گیاهان مرتعی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی فلورستیک و شکل زیستی مراتع ییلاقی حوزه نکارود

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1393

الهه صلاحی کجور؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان


2. نمونه‌برداری به روش ابرمکعب‌لاتین اَبَرمکعب‌لاتین در منابع طبیعی در محیط نرم‌افزار R

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-14

محسن حسینعلی زاده؛ حسن احمدی؛ سادات فیض نیا؛ فیروزه ریواز