تعداد مقالات: 129
5. بررسی اثر چرای دام برتغییرات ذخیره کربن در اندام‌های گیاهی گون پنبه‌ای (Astragalus gossypinus)

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-18

مرضیه حسن نژاد؛ رضا تمرتاش؛ محمدرضا طاطیان


12. سیستم های آگروفارستری راهکاری مناسب به منظور بهبود حاصل خیزی و حفاظت خاک در مناطق خشک و نیمه خشک

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 1-17

فاطمه جعفری میانایی؛ حمیدرضا عسگری؛ محسن حسینعلی زاده


13. مدل سازی روابط مکانی فراجمعیت با کاربرد نرم افزار اکوژنتیک

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-14

شیوا غریبی؛ عبدالرسول سلمان ماهینی


18. تولید پایدار انرژی در واحد‌های صنایع چوب و کارخانه‌های خمیرکاغذ

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 19-36

روزبه اسدی خوانساری


19. بررسی تیپهای گیاهی و واحدهای اکولوژیک حوزه رودخانه سیمره در استانهای ایلام و لرستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 13-26

جعفر حسین زاده؛ محمدرضا جعفری؛ ماشاالله محمدپور


20. تعیین نقشه پتانسیل مکانیکی خاک در احداث جاده‌های جنگلی با استفاده از GIS

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اسفند 1393

احمد سیبی؛ نصرت اله رافت نیا؛ سمیه محمدی قنبرلو؛ داریوش کر


23. فرا تحلیل مطالعات قرق مراتع در ایران

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 23-39