کلیدواژه‌ها = مواد استخراجی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی جنبه های مخرب انواع قیر و راه کارهای بیولوژیکی کنترل آن ها در صنایع خمیر و کاغذ

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-20

رضا دشتبانی خضری؛ حسین رسالتی؛ محمد هادی آریائی منفرد